Latviski English 
 

Reģionu birojs

par reģionu biroju

 1. Reģionu biroja darbinieki pamatojoties uz procesa virzītāja lēmumu:
 2. Veic notikuma vai citu vietu, apvidus, priekšmetu apskati;
 3. Atbilstoši esošajiem sertifikātiem veic noteikta veida ekspertīzes;
 4. Veic personu aplūkošanu, izņem paraugus salīdzinošajai izpētei;
 5. Piedalās citu izmeklēšanas darbību veikšanā;
 6. Sagatavo attēlus un skaņu materiālus pievienošanai krimināllietām;
 7. Izveido personas subjektīvos portretus (fotorobotus).
 • Reģionu birojā sertificēti eksperti veic šādas ekspertīzes:
 • Daktiloskopiskā identifikācija
 • Papillārlīniju pēdu vizualizēšana
 • Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm
 • Apavu un apģērba mehānisko bojājumu un atstāto pēdu izpēte
 • Homoskopisko pēdu izpēte
 • Mehanoskopisko pēdu izpēte
 • Transportlīdzekļu atstāto pēdu izpēte
 • Asins pēdu trasoloģiskā izpēte
 • Narkotisko un psihotropo vielu izpēte
 • Spirta un alkohola izpēte
 • Auksto ieroču izpēte
 • Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze

Biroja struktūrshēma


Struktūra
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības nodaļa

Reģionu biroju kontakti

Reģionu biroja priekšnieks
Viktors Semjonovs
Kontakttālrunis: 67208399
E-pasts: Viktors.Semjonovs@ekspertize.vp.gov.lv


Rīgas ekspertu nodaļas priekšnieka p.i.
Egits Adamovičs
Kontakttālrunis: 67208347
E-pasts: Egits.Adamovics@ekspertize.vp.gov.lv


Zemgales ekspertu nodaļas priekšnieks
Māris Krauze
Kontakttālrunis: 63004221
E-pasts: Maris.Krauze@ekspertize.vp.gov.lv


Kurzemes ekspertu nodaļas priekšnieks
Krists Liniņš
Kontakttālrunis: 63404585
E-pasts: Krists.Linins@ekspertize.vp.gov.lv


Vidzemes ekspertu nodaļas priekšnieks
Artūrs Romanovskis
Kontakttālrunis: 64201342
E-pasts: Arturs.Romanovskis@ekspertize.vp.gov.lv


Latgales ekspertu nodaļas priekšnieka p.i.
Ruslans Zdanovičs
Kontakttālrunis: 65403357
E-pasts: Ruslans.Zdanovics@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem