Latviski English 
 

Akreditācija

Akreditācijas sfēra

Akreditācijas sfēra

Metožu saraksts

        - metode ir akreditēta (elastīgā sfēra)

        - metodi pielieto gadījumos, kad nav iespējams izmantot pamata izpētes metodi (KP-M-10-2007)


Metodes identifikācija

Metodes nosaukums

KP-M-1-2005

DNS identifikācija

KP-M-2-2005

Grāmatvedības ekspertīzes metode

KP-M-3-2006

Auksto ieroču piederības noteikšanas metode

KP-M-4-2006

Informācijas tehnoloģiju ekspertīžu metode

KP-M-5-2006

Šāvienu pēdu ekspertīzes metodes

KP-M-9-2007

Daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes metode

KP-M-10-2007

Narkotisko, psihotropo vielu identifikācija

KP-M-11-2007

Odoroloģiskās identifikācijas metode

KP-M-12-2007

Latento roku pēdu vizualizēšanas un vāji redzamo roku pēdu pastiprināšanas metodes

KP-M-13-2007

Slēdzeņu trasoloģisko ekspertīžu metode

KP-M-19-2007

Drošinātāju tehniskā stāvokļa noteikšana

KP-M-21-2008

Rokraksta ekspertīzes metode

KP-M-24-2010

Ugunsgrēku izpētes metode

KP-M-25-2010

Asins pēdu veidošanās mehānisma noteikšanas metode

KP-M-28-2008

Sprāgstvielu un sprādziena rezultātā radušos produktu izpēte

KP-M-29-2008

Dokumentu krāsvielu ķīmiskā izpēte

KP-M-30-2008

Līmvielu ķīmiskā izpēte

KP-M-31-2008

Papīra ķīmiskā izpēte

KP-M-34-2008

Īssavienojuma konstatēšana uz vadiem, kabeļiem vai to fragmentiem ar mikroskopiskās izpētes metodi

KP-M-39-2011

Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm

KP-M-40-2012

Tekstila šķiedru un to izstrādājumu kriminālistiskās izpētes metode

KP-M-42-2010

Mājas putnu spalvu un dūnu izpētes metode

KP-M-43-2009

Dzīvnieku matu izpētes metode

KP-M-46-2008

3,6-diacetilmorfīna (heroīna) un kokaīna kvantitatīva satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi

KP-M-47-2008

Metadona kvantitatīva satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi

KP-M-48-2008

Priekšmeta piederības noteikšana šaujamieroču klasei metode

KP-M-49-2008

Priekšmetu piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai

KP-M-52-2008

Nāves laika noteikšana pie līķa ārējās apskates notikuma vietā

KP-M-53-2011

Kanabisa un kanabisa produktu identifikācija ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi

KP-M-54-2010

Narkotisko, psihotropo vielu identifikācija ar GC/FID metodi

KP-M-55-2008

Amfetamīna un to atvasinājumu kvantitatīvā satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi

KP-M-56-2012

Naftas produktu identificēšana ar GC/FID metodi

KP-M-57-2012

Skaņu ierakstu ekspertīžu metode

KP-M-58-2013

Apavu pēdu izpētes metode

KP-M-59-2014

Šāvienu apstākļu izpētes metode

KP-M-60-2014

Sintētisko kanabinoīdu identifikācija ar GH/MS metodi

KP-M-63-2015

Dokumentu tehniskās izpētes metode

KP-M-68-2017

Spirta (etanola) un alkoholu identifikācija ar gāzu hromatogrāfijas (GH/FID) metodi

Regula EK2870/2000

Komisijas regula EK 2870/2000 ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei.


Aktualizēts: 09.11.2017.


 

bilde 
augšā
 
 

Tiesu ekspertu reģistrs

Tiesu administrācija:
Antonijas iela 6
LV-1010, Rīga
Info tālrunis: 67517734

Tiesu ekspertu padome:
Tālrunis: 67517734

www.ta.gov.lvAkreditācija    

bilde

 
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem