Latviski English 
 

Ķīmisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

 1. Ķīmisko ekspertīžu nodaļā tiek veiktas šādas ekspertīzes:
 2. Narkotisko un psihotropo vielu izpēte
 3. Spirta un alkohola izpēte
 4. Dokumentu materiālu izpēte
 5. Dzīvnieku matu izpēte
 6. Šķiedru materiālu izpēte
 7. Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte
 8. Ugunsgrēku tehniskā izpēte
 9. Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte
 10. Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte

Narkotisko un psihotropo vielu izpēte (kods 15.04)augšā

bilde
 • Izpētes objekti:
 • pulverveida vai sapresētas vielas;
 • tabletes;
 • šķidrumi;
 • augi – neizžāvētā (zaļi) vai izžāvētā veidā;
 • augu valsts izcelsmes masas – sasmalcinātas vai sapresētas;
 • priekšmeti, uz kuriem var būt narkotisko vielu pēdas – polimēru materiāla maisiņi, medicīniskās šļirces, svari, atsvari u.c.;
 • narkotiskas (psihotropas) vielas, kas atrodas (iemaisītas vai izšķīdinātas) pārtikas produktos, higiēnas līdzekļos (zobu pastās, šampūnos, krēmos utt.), kā arī ar tām piesūcinātas mantas (apģērba priekšmeti u.c.);
 • ķīmiskas vielas, kas var būt prekursori – vielas, kas tikušas izmantotas narkotisko vielu iegūšanai.

Lai pasargātu sevi no inficēšanās (AIDS, vīrus hepatīts u.c.), kā arī, lai saglabātu uz iepakojuma vai priekšmeta esošās pirkstu nospiedumu vai DNS pēdas, obligāti jālieto vienreizējās lietošanas cimdi!

Iepakojums
Izpētes objekti jāizņem ar to iepakojumu, kurā tie atrodas. Ja tas nav iespējams, tad pulverveida vielas, tabletes, izžāvētus augu valsts izcelsmes objektus jāievieto polimēra materiāla maisiņos. Atvērtas tilpnes ar šķidrumiem hermētiski jānoslēdz, ja tas nav iespējams, tad šķidrums jāielej hermētiski aizvākotā stikla vai plastmasas traukā. Neizžāvētus (zaļus) augus vai augu masu jāiepako papīra maisā vai kartona kastē, nekādā gadījumā neizmantot polimēra materiālus!
Uzmanību Pulverveida vielas nebērt aploksnē! Lai izvairītos no saduršanās ar šļirču injekciju adatām, tām jāuzliek uzgaļi, vai tās jānofiksē, iedurot kādā gumijas, korķa vai kartona fragmentā. Narkotiskās un psihotropās vielas tiek atstātas VP KP līdz tiesas spriedumam. Lēmums par narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes noteikšanu.

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtā viela satur narkotiskās vai psihotropās vielas?
 3. Ja satur, tad kādas un kāda ir to masa?
 4. Vai uz iesniegtajiem priekšmetiem ir narkotisko vai psihotropo vielu pēdas?

Ja nepieciešams precizēt vielas (pulverveida) saturu (gramos):

 1. Kāds ir vielas saturs (gramos)?
bilde

VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ķīmisko ekspertīžu nodaļa vairāk kā 20 gadus piedalās ANO Narkotiku un noziedzības biroja (United Nation Drugs and Crime – UNODC) organizētajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, kurā piedalās apmēram 200 laboratorijas no 70 valstīm. Starplaboratoriju testēšanu izmanto, lai pārbaudītu konkrētās laboratorijas spēju kompetenti veikt specifisko testēšanu un kontrolētu laboratorijas testēšanas rezultātu atbilstību un salīdzināmību. Esam saņēmuši atzinības rakstu no organizatora par sekmīgu piedalīšanos un izciliem rezultātiem, kas apliecina personāla kompetenci, augsto profesionalitāti un nodaļas rīcībā esošās aparatūras darba precizitāti un atbilstību analīžu veikšanai, kā arī spēju konkurēt ar Eiropas vadošajām testēšanas laboratorijām.

Spirta un alkohola izpēte (kods 15.10)augšā

bilde
 • Izpētes objekti:
 • Spirtu (etilspirtu) un/vai alkoholu saturoši šķidrumi.

Izņemšanas un iepakošanas nosacījumi
Lai izņemtu šķidruma paraugu no tilpnes, tā ir jāsakrata, lai šķidrums sajauktos. Ja to nav iespējams izdarīt, tad jāņem šķidruma paraugs no tilpnes vidējās daļas. Nepieciešamais šķidruma daudzums ekspertīzei ir 0,5L. Nelielu šķidruma daudzumu gadījumā (līdz 10 L), izņem trauku ar visu šķidrumu. Ja šķidrums atrodas lielā tilpnē (vairāk kā 10L), tad jāizņem 0,5L- 1L šķidruma parauga. Ja šķidruma daudzums ir mazāks par 0,5 L, tad ir jākonsultējas ar ekspertu.
Uzmanību Ņemt vērā, ka šķidrums, kas atrodas rūgšanas procesā, jāiepako tā, lai šķidrumam būtu kur izplesties un būtu iespēja izplūst rūgšanas gāzēm!

Trauku iepakošanai var izmantot kastes, polimēra materiāla iepakojumus, papīra maisus.

Ja izņemta viena pudele, tad lietot vienu drošības uzlīmi, pārlīmējot pudeles vāciņu. Pudelei pielīmēt papīra lapu ar paskaidrojošo uzrakstu/tekstu. Gadījumā, ja pudele ražota rūpnieciski, tad paskaidrojošo uzrakstu/tekstu pielīmēt tā, lai varētu nolasīt informāciju no oriģinālās etiķetes. Kad izņemtas vairākas pudeles, tad tās ievietot maisā vai kastē, un ar drošības uzlīmi fiksēt tikai iepakojumu, tādā gadījumā papildus katru pudeli nav nepieciešams līmēt ar drošības uzlīmēm. Iepakojumam pielīmēt papīra lapu ar paskaidrojošo uzrakstu/tekstu.Uz iepakojuma jānorāda: izņemšanas datums, laiks, adrese, izņēmēja vārds un uzvārds- objekta īss apraksts. Uz iepakojuma ar stikla pudeli jābūt norādei "Uzmanīgi! Plīstošs!".

Piesārņošanas risku novēršana
Šķidruma paraugi jālej sausos un tīros traukos (pudeles, burkas u.c. - var saņemt pie VP Kriminālistikas pārvaldes ekspertiem).
Aizliegts izmantot netīrus vai nepiemērotus traukus!

 • Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 • Vai ekspertīzei iesniegtais šķidrums ir spirts (etilspirts) vai spirtu (etilspirtu) saturošs šķidrums?
 • Kāds ir pētāmā šķidruma stiprums (spirta saturs)?

Viena no absolūtā spirta daudzuma aprēķina formulām:
Absolūtā spirta daudzums(mL) = (Tilpums(mL)*Stiprums(%))/100
Absolūtā spirta daudzumu ieteicams aprēķināt pēc 17.08.2010. MK noteikumiem Nr.784.

Dokumentu materiālu izpēte (kods 15.01)augšā

Veic dokumentu materiālu – papīra, krāsvielu, līmvielu ķīmisko izpēti.

Dzīvnieku matu izpēte (kods 06.02)augšā

bilde

Nosaka bioloģisko objektu - dzīvnieku matu – piederību.
Notikuma vietā atrastie mati rūpīgi jāizņem un jāiesaiņo papīra paciņās.

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtais objekts ir dzīvnieku mati?
 3. Kādas dzimtas, sugas dzīvniekam pieder mati?
 4. Kādā veidā mati atdalījušies no dzīvnieka ādas?
 5. Vai mati pakļauti noteiktai iedarbībai (mehāniskai, tehniskai, ķīmiskai)?

Šķiedru materiālu izpēte (kods 15.13)augšā

bilde
 • Izpētes objekti:
 • tekstila šķiedru materiāli (audums, trikotāža, neauduma materiāli u.c.);
 • diegi, auklas, virves;
 • šķiedras un šķiedru mikrodaļiņas.

Iepakojums
Iepakojot, aizliegts mainīt izņemto auduma/trikotāžas malu formu, lai nodrošinātu iespēju veikt tālāku trasoloģisko izpēti ar mērķi noteikt fragmentu piederību konkrētajam izstrādājumam.


 • Izpētes objekti:
 • notikuma vietā atrastie diegu, auklas vai virves fragmenti;
 • diegu, auklu vai virvju paraugi salīdzinošai izpētei.

Ir iespējams noteikt diegu, auklu vai virvju krāsu, struktūru, šķiedru sastāvu, diametru un pielietošanas sfēru, kā arī trasoloģiskajā izpētē risināt jautājumus par atdalīšanas paņēmieniem un noskaidrot vai diegu, virvju, auklu izstrādājumi agrāk ir sastādījuši vienu veselu.

Uzmanību Diegu, auklu vai virvju galus saglabāt sākotnējā veidā (lai varētu turpmāk veikt trasoloģisko izpēti). Aizliegts diegu, auklu vai virvju virsmas notīrīt no piesārņojumiem!


 • Izpētes objekti:
 • apģērba priekšmeti, mēbeļu auduma virsma, a/m sēdekļi (sēdekļu pārvalki), kuri ir bijuši saskarē ar citiem apģērba priekšmetiem;
 • aukstie ieroči un darbarīki, kuri bijuši saskarē ar šķiedru izstrādājumiem, vai ir tikuši nodarīti apģērba un cilvēka ķermeņa bojājumi;
 • noziedznieka iekļūšanas vietas uz stikla lauskām logos, vitrīnās;

Uzmanību Bieži uz uzlauzto šķēršļu malām kopā ar šķiedrām var palikt arī asins pēdas.

 • uz transporta līdzekļiem mikrodaļiņas var atrasties uzslāņojumu veidā. Uzbraucot gājējam, cietušā apģērba bojājuma rezultātā, šķiedras var būt „iespiestas” laku-krāsu pārklājumā, vai atrasties uz transporta līdzekļa detaļu malām; tās var atrasties vietās, kuras ir notraipītas ar eļļu;
 • koku miza, krūmu zari, kuriem ir bijusi saskare ar cilvēka apģērbu;
 • ceļa pārklājums - stikla, krāsas, koksnes daļiņas;
 • nožņaugšanas gadījumā – šķiedras, kas paliek no virves uz cilvēka rokām, un uz šķērssijām;
 • dažādi priekšmeti, kuri ir bijuši saskarē ar tekstilšķiedru izstrādājumiem.

Iepakojums
Tekstilšķiedru mikrodaļiņas izņemt pēc iespējas kopā ar priekšmetu-nesēju. Automašīnu sēdekļu pārvalkus, apģērbu ar iespējamām šķiedru mikrodaļiņām saudzīgi iepakot, ieklājot tīru papīru (izņemot avīzi). Pārklāt apģērba daļas: kreiso-labo piedurknes, kreiso-labo daļu apģērba priekšā, bikšu staras u.c. Katrs priekšmets–nesējs jāiesaiņo atsevišķi, uz iepakojuma norādot, no kuras vietas tas ir izņemts. Priekšmetus, uz kuriem varētu būt šķiedru mikrodaļiņu uzslāņojumi (darba rīki, uzlaušanas instrumenti, transporta detaļas, aukstie ieroči), jāiesaiņo tā, lai šie uzslāņojumi netiktu „pazaudēti”. Iesaiņošanas laikā nedrīkst pieļaut „svešu” mikroobjektu klātbūtni. Izņemot gultas piederumus, pārklājus, paklājus, ir jāatzīmē puse, uz kuras ir bijis iespējamais kontakts ar aizdomās turētā vai cietušā apģērba priekšmetiem.

Uzmanību Mitru apģērbu (apavus) iesaiņot filtrpapīrā un izžāvēt istabas temperatūrā (nežāvēt karstumā vai ar ventilatora palīdzību). Ja priekšmetu-nesēju vispirms paredzēts nosūtīt trasoloģijas, bioloģijas, tiesu medicīnas ekspertīžu veikšanai, tad pēc tam tas vairs nebūs derīgs šķiedru mikrodaļiņu ekspertīzei! Ja nav iespējams izņemt šķiedru mikrodaļiņas kopā ar priekšmetu–nesēju, tad tās jāizņem no priekšmetu virsmas ar speciālu mikrodaļiņu plēvi.

 • Izņemšanas gaita:
 • no plēves ruļļa nogriezt plēves fragmentu;
 • attaisot plēvi, uzlikt tās pamatni ar līpošo slāni uz priekšmeta virsmas, nogludināt ar roku, un tad noņemt nost. Šo darbību atkārtoti turpināt, kamēr ir nolipināta priekšmeta virsmas daļa, kura varēja būt saskarē ar šķiedru materiālu. Darba beigās pamatnes līpošo slāni ar mikrodaļiņām nosegt ar plēves otru (nelīpošo) daļu;
 • uz plēves atzīmēt, no kuras vietas mikrodaļiņas ir izņemtas.

Iepakojums
Plēves iesaiņot aploksnēs, norādot, no kuras vietas šķiedru mikrodaļiņas ir izņemtas.
Tekstilšķiedru un to izstrādājumu (izņemot mehāniskās īpašības) izpēte, klasifikācija un salīdzinošā izpēte.


 • Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 • Ja rīcībā ir speciālās plēves mikroobjektu izņemšanai ar izņemtajām šķiedru mikrodaļiņām:
 • Kāda ir izņemto tekstila šķiedru mikrodaļiņu dzimtas piederība?
 • Vai izņemtās tekstila šķiedru mikrodaļiņas ir derīgas tālākai identifikācijai?
 • Ja rīcībā ir NVA laikā izņemtais priekšmets:
 • Vai uz priekšmeta ir citu tekstila šķiedru mikrodaļiņu uzslāņojumi?
 • Kāda ir to dzimtas piederība un lokalizācija? (uz jautājumu par lokalizāciju iespējams atbildēt tikai tad, ja lietiskais pierādījums ir pareizi iepakots)
 • Vai izņemtās tekstila šķiedru mikrodaļiņas ir derīgas tālākai identifikācijai?
 • Ja rīcībā ir apģērbu komplekti:
 • Vai uz cietušā (aizdomās turētā) apģērba ir šķiedru mikrodaļiņas, kurām ir kopēja dzimtas (grupas) piederība ar šķiedru mikrodaļiņām, kas ietilpst aizdomās turētā (cietušā) apģērba materiāla sastāvā un otrādi?
 • Kāda ir to lokalizācija?
 • Vai cietušā un aizdomās turētā (aizdomās turētā un cietušā) apģērba priekšmeti ir bijuši savstarpējā kontaktā?
 • Ja rīcībā ir nagu nogriezumi:
 • Vai uz cietušā (aizdomās turētā) nagu nogriezumu virsmām ir tekstila šķiedru mikrodaļiņas?
 • Kāda ir to dzimtas piederība?
 • Vai tekstila šķiedru mikrodaļiņām uz nagu nogriezumu virsmām ir kopēja dzimtas (grupas) piederība ar šķiedru mikrodaļiņām, kas ietilpst cietušā (aizdomās turētā) apģērba sastāvā?
 • Ja rīcībā ir tekstila izstrādājumi:
 • Vai eksperta rīcībā nodotie priekšmeti (piemēram, mētelis un josta, divi auduma gabali) agrāk sastādīja vienu veselu?
 • Vai dotais tekstila izstrādājuma priekšmets ir pārkrāsots?
 • Ja rīcībā ir apavi:
 • Vai uz apavu virsmām ir tekstila šķiedru mikrodaļiņu uzslāņojumi?
 • Kāda ir to dzimtas piederība un lokalizācija?
 • Vai izņemtās tekstila šķiedru mikrodaļiņas ir derīgas tālākai identifikācijai?
 • Ja rīcībā ir salīdzināmie auduma, trikotāžas gabali, diegi, dzija un auklu (virvju) izstrādājumi:
 • Vai salīdzināmiem objektiem ir kopēja dzimtas piederība?
 • Vai salīdzināmie objekti agrāk sastādīja vienu veselu? (audumu un trikotāžas objekti tiek pētīti kompleksi ar ekspertiem trasologiem).

Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte
(kods 15.05)
augšā

Ievērot, ka šīs jomas izpētes objekti nav vadi un elektroinstalācijas fragmenti. Neskaidrību gadījumā – lūdzu konsultēties ar ekspertiem!

 • Izpētes objekti:
 • šķidri objekti
 • naftas produkti (degvielas, degvielu maisījums ar nezināmu šķidrumu, eļļas vai to paliekas, u.tml.)
 • aizdedzināšanas šķidrumi, šķīdinātāji, krāsas materiāls, nezināmas izcelsmes šķidrums, u.tml.
 • tilpnes ar nezināmas izcelsmes šķidrumu

 • cieti objekti
 • izdedži, ne-/apdeguši priekšmeti/apģērbi/materiāli vai to fragmenti
 • vizuāli tukšas tilpnes vai ar šķidrumu paliekām
 • marles tampons ar nomazgājumiem no: rokām, lielām virsmām (kuras nevar transportēt)
 • augsne, grants, smiltis vai cits materiāls no ugunsgrēka vietas

 • jaukti objekti
 • deformēts/bojāts trauks ar šķidrumu ar /bez vāka/korķa
 • trauks ar “Molotova kokteili” ar tajā ievietotu auduma fragmentu u.tml.

Izņemšanas nosacījumi
Šķidrumu gadījumā - ekspertīzei nepieciešamais šķidruma daudzums ir 1 L. Nelielu šķidruma daudzumu gadījumā (tilpums līdz 10 L) jāizņem tilpne ar visu šķidrumu. Lai izņemtu šķidruma paraugu no tilpnes (tilpums vairāk kā 10 L), tā ir jāsakrata, lai šķidrums sajauktos. Ja to nav iespējams izdarīt, tad jāņem šķidruma paraugs no tilpnes augšējās, vidējās un apakšējās daļas, un tad visas 3 daļas jāsalej kopā.
Ugunsgrēku gadījumā - lietiskie pierādījumi (šķidri/cieti/jaukti) jāizņem no ugunsgrēka iespējamās vai konstatētās cilmvietas. Lēmumā norādīt kad un kur notika ugunsgrēks un tika izņemti lietiskie pierādījumi. Noteikti jāiesniedz salīdzinošais paraugs, kas nav bijis kontaktā ar ugunsgrēka notikuma vietu. Izņemot apdegušus priekšmetus/apģērbus/materiālus, pēc iespējas tie jāizņem kopā ar to nesadegušajām daļām. Nomazgājumi no personu rokām un lielām virsmām jāizdara ar heksānā samērcētu marles tamponu.
Izņemtos objektus ekspertīzei jānosūta 3 dienu laikā (maksimums 10 dienas).


 • Iepakojums
 • šķidri objekti
 • ja tilpnes tilpums ir lielāks par 10 L, tad no tās jāpaņem 1 L šķidruma un jāielej jaunā 1L tilpuma plastmasas pudelē un jāaizskrūvē ar vāku
 • ja tilpne ir bojāta, tad no tās šķidrums jāpārlej jaunā 1L tilpuma plastmasas pudelē un jāaizskrūvē ar vāku
 • cieti objekti: objektu ievieto polimērmateriāla maisā un pēc tam metāla bundžā ar vāku; objektu var ievietot stikla traukā un aizskrūvēt vāku vai arī objektu (ja tam nav asu malu) var ievietot drošības maisā.
  jaukti objekti: šķidrumu pārlej jaunā 1L plastmasas pudelē (norādīt šo informāciju lēmumā), bet deformēto/bojāto trauku ievieto polimērmateriāla maisā un pēc tam metāla bundžā.
 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. par šķidriem objektim:
 3. Vai iesniegtais šķidrums ir naftas produkts? Ja ir, tad kāds ir tā veids?
 4. Vai iesniegtais naftas produkts ir maisījumā ar citiem naftas produktiem, ja ir, tad ar kādiem?
 5. Vai iesniegtie naftas produkti pēc veiktajiem pētījumu rezultātiem ir vienādi savā starpā?
 6. par cietiem un jauktiem objektiem:
 7. Vai uz izņemtajiem objektiem (izdedžiem, apģērba, nomazgājumiem utt.) ir viegli uzliesmojošu vai degt spējīgu šķidrumu pēdas?
 8. Vai uz izņemtajiem objektiem ir viegli uzliesmojošu vai degtspējīgu šķidrumu pēdas? Ja ir, tad kāds ir to veids?
 9. Vai tas ir pieskaitāms viegli uzliesmojošiem vai degtspējīgiem šķidrumiem?

Ugunsgrēku tehniskā izpēte (kods 28.01)augšā

Izpētes objekts
Ekspertam jānodod apskates laikā izņemtie lietiskie pierādījumi (atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem) - degušā objekta elektroinstalācijas vadu posmi (fragmenti), it īpaši to savienojumu un savijumu vietās, elektrosadales dēļi (skapji) ar drošinātājiem, elektriskās iekārtas un ierīces (lampas, elektriskie sildītāji, plītiņas un tml.) ar vadiem.

Izņemšana
Lietiskie pierādījumi (degušā objekta elektroinstalācijas vadu posmi, it īpaši to savienojumu vietās, elektrosadales dēļi (skapji) ar drošinātājiem, elektriskās iekārtas un ierīces (lampas, elektriskie sildītāji, plītiņas un tml.) ar vadiem) jāizņem no iespējamās vai konstatētās ugunsgrēka cilmvietas, bet drošinātāji – no elektrosadales dēļa (skapja) vai elektroskaitītāja.

Iepakošanas nosacījumi
Minētie lietiskie pierādījumi jānogādā uz ekspertīzi iepakojumā, ne obligāti hermētiskā, bet tas nedrīkst būt bojāts, lai nepieļautu lietisko pierādījumu vai to sastāvdaļu bojājumus vai zudumus.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi
Lietiskie pierādījumi jāuzglabā vai jātransportē tā, lai nepieļautu lietisko pierādījumu vai to sastāvdaļu bojājumus vai zudumus.

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Kur atrodas ugunsgrēka izcelšanās vieta un kāds ir ugunsgrēka izcelšanās laiks?
 3. Kāds ir ugunsgrēka (degšanas) izcelšanās iemesls?
 4. Kādi bija ugunsgrēka (degšanas) izcelšanos un attīstību veicinoši apstākļi un kādas bija ugunsgrēka (degšanas) izplatīšanās īpatnības?
 5. Vai ugunsgrēks (degšana) varēja izcelties konkrētu apstākļu ietekmē (apstākļiem jābūt norādītiem lēmumā par ekspertīzes nozīmēšanu)?
 6. Vai ugunsgrēks varēja izcelties materiālu, vielu vai priekšmetu pašaizdegšanās rezultātā?i
 7. Vai uz ekspertīzi nodotajiem elektrības vadiem ir īssavienojuma pēdas, ja ir, tad vai tas ir primārais īssavienojums (radies pirms ugunsgrēka) vai sekundārais (radies ugunsgrēka laikā)?
 8. Vai uz ekspertīzi nodoto elektroierīču (elektroiekārtu) vadiem ir īssavienojuma pēdas, ja ir, vai tas ir primārais īssavienojums (radies pirms ugunsgrēka) vai sekundārais (radies ugunsgrēka laikā)?
 9. Vai uz ekspertīzi nodotie drošinātāji ir pārdeguši un vai tie atbilst nominālam?
 10. Vai tika pārkāpti kādi ugunsdrošības noteikumi, ja tika pārkāpti, tad kādi konkrēti un vai tas ir cēloniskā sakarībā ar ugunsgrēka izcelsmes faktu?i

Dokumenti, kas ir papildus nepieciešami iesniegšanai VP Kriminālistikas pārvaldē ugunsgrēku tehniskās izpētes veikšanai.
Ugunsgrēku tehniskās izpētes noteikšanas gadījumā jāsaglabā ugunsgrēka vieta līdz apskatei neizmainītā veidā un tās apskati un lietisko pierādījumu izņemšanu vēlams izdarīt ar speciālistu piedalīšanos.
Uzdodot ugunsgrēku tehniskās izpētes 5.jautājumu, ekspertam jābūt informācijai, kādi priekšmeti, materiāli vai vielas atradās visstiprāk izdegušajā vietā pirms ugunsgrēka (iespējamā vai arī jau noteiktajā ugunsgrēka cilmvietā).
Uzdodot ugunsgrēku tehniskās izpētes 9.jautājumu, ekspertam obligāti jāiesniedz dokumentācija par ugunsdrošību objektā.

 • Eksperta rīcībā jābūt nodotiem pārbaudes materiāliem vai kriminālprocesa materiāliem (ja tas ir ierosināts), kuros jābūt iekļautiem:
 • notikuma vietas apskates protokolam, kurā jābūt norādītam objekta konstruktīvajam raksturojumam (objekta plānojumam, konstrukciju materiāliem), priekšmetu, materiālu izvietojumam objektā, jābūt norādītai vietai, kura ugunsgrēkā ir visstiprāk izdegusi salīdzinājumā ar citām ugunsgrēka skartajām objekta daļām (ja apskates laikā to iespējams konstatēt), kas varētu liecināt par iespējamo ugunsgrēka cilmvietu;
 • dokumentācijai par objekta elektroapgādes un elektroinstalācijas raksturojumu un tās ekspluatācijas un periodisko pārbaužu īpatnībām - kad ir veiktas pēdējās pārbaudes, vai objekts bija pieslēgts elektroapgādei u.c.;
 • vietējo ugunsdzēsības iestāžu konsultatīvajam atzinumam par iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu;
 • notikuma vietas fototabulai (kā pielikumam notikuma vietas apskates protokolam vai vietējo ugunsdzēsības iestāžu konsultatīvajam atzinumam par iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu);
 • notikuma vietas shēmai (kā pielikumam notikuma vietas apskates protokolam vai vietējo ugunsdzēsības iestāžu konsultatīvajam atzinumam par iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu);
 • hidrometeorologa izziņai par gaisa temperatūru, vēja virzienu un ātrumu, nokrišņiem notikuma vietā pirms ugunsgrēka un tā laikā;
 • ugunsgrēka dzēšanas vadītāja un dalībnieku (ugunsdzēsēju) paskaidrojumiem (liecībām) par ugunsgrēku (kur bija visintensīvākā degšana un lielākās liesmas, kāda bija liesmu krāsa, kādā virzienā izplatījusies degšana utt.);
 • citu liecinieku, kā arī cietušo paskaidrojumiem (liecībām) par notikumiem un apstākļiem pirms ugunsgrēka, kam varētu būt sakars ar notikušo ugunsgrēku;
 • aizdomās turētā(o) paskaidrojumiem (liecībām) - gadījumā, ja ir aizdomas par nevērīgu apiešanos ar sadzīves u.c. elektriskajām iekārtām un ierīcēm, neuzmanīgu rīcību ar atklātu uguni, ļaunprātīgu dedzināšanu un visos citos gadījumos, kad ir aizdomas uz kādas(u) personas(u) vainu ugunsgrēka izraisīšanai.

Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte (kods 15.14)augšā

 • Izpētes objekti:
 • personas, kas tiek turētās aizdomās par šāvienu izdarīšanu, rokas un līķa rokas;
 • no aktīvās personas (aizdomās turētā) un līķa rokām izņem NMSP (neorganisko munīciju sadalīšanas produktus) ar pēdu uztverošo komplektu (lietošanas pamācība ir pievienota komplektam).

Aiztaisītus konteinerus iepakotus aploksnēs, kopā ar lēmumu par šāvienu pēdu ekspertīzes noteikšanu, jānosūta uz Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Rīgā, Hospitāļu ielā 55 !

Uzmanību Šāviena produktu pēdas uz aktīvās personas (aizdomās turētā) rokām saglabājas līdz 6-8 stundām. Pēc 8 stundām pēdu izņemšana nav mērķtiecīga. No līķa rokām tās saglabājas ilgāk pie nosacījuma, ka līķa rokas netiek mazgātas.


 • Izpētes objekti:
 • apģērba priekšmeti ar cauršautiem bojājumiem, kas varēja rasties šāvienu rezultātā.

Iepakojums
Apģērbs saudzīgi jāiepako ar ārpusi uz iekšu, ieklājot tīru papīru. Bojājumu vietas jāpārklāj ar tīru papīra fragmentu (izņemot avīzi) un papīra malas jāpiestiprina ar līmlentes palīdzību, nepieskaroties bojājumam. Ja bojājums saistīts ar galvas un kakla ievainojumiem, tad ar papīru jāapliek apģērba apkakle. Katru apģērba priekšmetu jāiepako atsevišķi papīra iepakojumos (kategoriski aizliegts izmantot avīzes!), iepriekš izžāvējot istabas temperatūrā.

Uzmanību Ja šāvienu pēdas tiek pētītas uz apģērba virsmas, jāpievieno tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinums par šāviena pēdu raksturojumu uz cietušās personas ķermeņa.


 • Izpētes objekti:
 • apģērba priekšmeti (izņemti no aizdomās turētās personas).

Iepakojums
Pārklāt ar tīru papīru (izņemot avīzi) apģērba daļas: - kreiso- labo piedurknes; - kreiso- labo daļu apģērba priekšpusē; - ja aizdomās turētais ir nēsājis ieroci aiz jostas, tad jostas daļu aplikt ar papīru. Katru apģērba priekšmetu iepakot atsevišķi papīra iepakojumos (avīzes izmantot kategoriski aizliegts!), iepriekš izžāvējot istabas temperatūrā.


 • Izpētes objekti:
 • gultas piederumi (pārklāji, segas pārvalki, palagi u.c.), paklāji (ar šāviena produktu pēdām un ar cauršautiem bojājumiem).

Iepakojums
Bojājumu vietas pārklāt ar tīru papīru (izņemot avīzi) un papīra malas piestiprināt ar līmlenti nepieskaroties bojājumam. Katru priekšmetu iepakot atsevišķi gludā un neplūksnainā papīrā, iepriekš izžāvējot.


bilde
 • Izpētes objekti:
 • stikla vai citu objektu bojājumi ar šāvienu pēdām.

Iepakojums
Izņemt visu stiklu (stikla lauskas) vai objektu. Ja nav iespējams izņemt ar objektu, tad var izņemt nomazgājumus no bojājuma vietas ar destilētā ūdenī samitrinātu marles tamponu (pārāk nemitrināt!). Katru tamponu iesaiņot atsevišķi, nežāvējot ielikt polietilēna maisiņā (lai nepieļautu paraugu pelējumu, maisiņu ventilācijas nolūkos uzmanīgi caurdurt ar adatu vai pinceti). Ja izņem stiklu (stikla lauskas), to iepakot papīra maisos, bojājuma vietu pārklājot ar tīru papīru, un papīra malas piestiprināt ar līmlenti nepieskaroties bojājumam.


 • Izpētes objekts:
 • līķis ar šāviena pēdām.

Uzmanību Aizliegts zondēt brūces kanālu ar metāla zondi, izņemt lodi vai šāviņu ar metāliskiem instrumentiem. Līdz ekspertīzei aizliegts apmazgāt brūces! Brīdināt medicīnas personālu par nepieciešamību saglabāt apģērbu un saudzīgi apieties ar to! Visas šāvienu produktu pēdas tiks pakļautas ķīmiskai izpētei.

Iepakojums
Iepako līķa maisā.

Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte
augšā

 • Kas jāievēro:
 • noskaidrot vai notikuma vieta ir pārbaudīta attiecībā uz sekundāru sprādzienbīstamu priekšmetu klātbūtni (nepieciešams akts no atbilstošām instancēm, kurā norādīts, ka notikuma vietā nav sprādzienbīstamu priekšmetu);
 • norobežot notikuma vietu (perimetram jābūt par +50% tālāk nekā atrasts tālākais lietiskais pierādījums no epicentra), atbildīgajām personām jāveic notikuma vietas apsardze un jāreģistrē visas personas, kas ir iegājušas norobežotajā teritorijā (pie reģistrētajām personām ir jābūt uzskaitītām arī tām personām, kas veikušas notikuma vietas apskati attiecībā uz sekundāriem sprādzienbīstamiem priekšmetiem), jo visas personas turpmākajā izpētē var tikt pieaicinātas kā liecinieki;
 • veikt notikuma vietas fiksēšanu ar video un foto aparatūru;
 • sagatavot notikuma vietas skici;
 • veikt detalizētu notikuma vietas apskati pēc viena no veidiem (pa joslām, spirāli vai kvadrātiem) un atzīmē izņemamos lietiskos pierādījumus;
 • veikt lietisko pierādījumu reģistrāciju (ar piesaisti) un izņemšanu;
 • veikt beigu apskati (pārbaudi).
 • Uzmanību Notikuma vietas apskates protokolā obligāti jāfiksē:
 • sprādziena piltuves izmēri vai cita veida epicentra bojājumu diametrs, dziļums, specifiskā konfigurācija, materiāls, tā specifikācija un secība;
 • sprādziena epicentra pieguļošo virsmu detalizēts apraksts;
 • attālums līdz tālākajam bojātajam loga stiklojumam, loga izmēri, rāmja uzbūve un stiprināšanas veids ēkā, stikla biezums;
 • attālums no epicentra līdz cietušajām personām.
 • Uzmanību Lietiskie pierādījumi (ja tādi ir), kas obligāti jāizņem:
 • grunts paraugs no sprādziena piltuves pamatnes (jāizņem visa irdenā grunts līdz blīvajam slānim);
 • grunts paraugs no sprādziena piltuves vaļņa;
 • grunts paraugi no vairākām vietām ap epicentru, kur nav tiešo sprādziena pēdu;
 • priekšmeti (neliela gabarīta) ar apkvēpuma pēdām;
 • apkvēpuma nomazgājumi no liela gabarīta priekšmetiem - nomazgājumi no priekšmetiem jāizņem ne tālāk kā divu epicentru diametrā; kā arī no aizdomās turēto (cietušo) personu rokām - nomazgājumi jāveic no katras rokas atsevišķi ar acetonā, destilētā ūdenī un spirtā samitrinātiem marles tamponiem;
 • atsevišķi jāpievieno tīri kontroles - marles tamponi, kas samērcēti izmantotajos šķīdinātājos.

Iepakojums
Katru priekšmetu jāiepako atsevišķi dubultiepakojumā, neilona maisiņos vai hermētiskās tilpnēs. Katru nomazgājumu iesaiņot atsevišķi tīrā hermētiskā tilpnē.

Uzdodot ugunsgrēku tehniskās izpētes 5.jautājumu, ekspertam jābūt informācijai, kādi priekšmeti, materiāli vai vielas atradās visstiprāk izdegušajā vietā pirms ugunsgrēka (iespējamā vai arī jau noteiktajā ugunsgrēka cilmvietā).
Uzdodot ugunsgrēku tehniskās izpētes 9.jautājumu, ekspertam obligāti jāiesniedz dokumentācija par ugunsdrošību objektā.
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšniece Inga Vovere
Kontakttālrunis: 67208405
E-pasts: Inga.Vovere@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem