Latviski English 
 

Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

Nodaļa izveidota 2003. gadā uz Valsts policijas Kinoloģijas centra Kriminālistiskās odoroloģijas laboratorijas bāzes.

Ekspertīžu veidi

bilde Odoroloģiskā ekspertīze (metode KP-M-11-2007).
Odoroloģiskajā ekspertīzē veic pārbaudāmās personas (aizdomās turētā, apsūdzētā, cietušā u.c.) identifikāciju ar speciāli apmācītu suņu-biodetektoru palīdzību, salīdzinot notikuma vietā izņemto smaržu pēdu ar pārbaudāmās personas smaržu. Tātad, kamēr nav noteikta pārbaudāmā persona, ekspertīzi veikt nevar. Odoroloģiskā ekspertīze ir komisijas ekspertīze.


Uzmanību Nodaļā veic arī operatīva rakstura odoroloģiskās izpētes (tikai operatīviem mērķiem).

Risināmie jautājumi

  • Vai ekspertiem iesniegtajā smaržu pēdā (konteiners Nr.) ir pārbaudāmās personas vārds, uzvārds, pers. kods, smarža?
  • Vai uz ekspertiem iesniegtā priekšmeta (konteiners Nr. vai iepakojums; priekšmeta nosaukums) ir pārbaudāmās personas vārds, uzvārds, pers. kods, smarža?

Ekspertīzes noteikšana

  1. Ekspertīzes veikšanai jāiesniedz:
  2. Notikuma vietas apskates (vai citas procesuālās darbības, kuras laikā izņemta smaržu pēda) protokola kopija.
  3. Izpētes objekti:
Notikuma vietā izņemtā smaržu pēda vai priekšmets.
Personu smaržu paraugi:
- pārbaudāmās personas smaržas paraugs;
- noziegumā neiesaistītu personu (statistu) smaržu paraugi.
bilde

Personu smaržu paraugus izņem uz metāla adsorbentiem (caurulītēm). Adsorbentus paraugu ņemšanai pēc rakstiska pieprasījuma pirms ekspertīzes noteikšanas izsniegs Odoroloģisko ekspertīžu nodaļas darbinieki. Pieprasījumu iesniedz Kriminālistikas pārvaldē, Rīgā, Bruņinieku ielā 72b, norādot pārbaudāmo personu un izņemto smaržu pēdu skaitu.

  1. Protokolu par paraugu ņemšanu salīdzinošai izpētei kopijas.
  2. Lēmums par odoroloģiskās ekspertīzes noteikšanu.

Svarīgi!

  • Izpētes objektus līdz ekspertīzes veikšanai uzglabā hermētiskā iepakojumā (stikla konteinerā). Lielāka izmēra izpētes objektus iepako 2-3 metāla folijas kārtās, ievieto polimēra materiāla maisā un ne vēlāk kā 1 mēneša laikā iesniedz izpētes veikšanai.
  • Objektus ar smaržvielām neuzglabāt saulē vai tiešā apsildes ierīču tuvumā!
  • Iesniegtajiem objektiem jābūt aizzīmogotā iepakojumā!

Uzmanību Materiālus ekspertīzei iesniedz Odoroloģisko ekspertīžu nodaļā Rīgā, Kleistu ielā 46a.
Gatavos ekspertu atzinumus var saņemt Ekspertīžu reģistrācijas grupā Rīgā, Bruņinieku ielā 72b.

 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa atrodas
Rīgā, Kleistu ielā 46a

Kontakttālrunis: 67426153

Nodaļas e-pasts: odorologija@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem