Latviski English 
 

Infotehnisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

Nodaļas vēsture un struktūra

Sakarā ar informācijas tehnoloģiju attīstību un noziedzīgu nodarījumu, kuros tiek pielietotas informācijas tehnoloģijas, palielinājumu 2003.gada 01.maijā tika izveidota Kibertehnisko ekspertīžu nodaļa ar mērķi sniegt eksperta atzinumus un kvalificētu palīdzību noziegumu atklāšanā krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu ietvaros, kuros nozieguma objekts vai nozieguma rīks ir saistīts ar informācijas tehnoloģijām.

Nodaļa ir izveidota, ņemot vērā Eiropas, Amerikas un Krievijas līdzīgu iestāžu pieredzi.

2009.gada 01.janvārī notika Kriminālistikas pārvaldes reorganizācija. Rezultātā tika apvienotas divas nodaļas, kas veic digitālas informācijas izpēti – Kibertehnisko ekspertīžu nodaļa un Fonoskopisko un audiotehnisko ekspertīžu nodaļa. Jaunizveidotā nodaļa kļuva par INFOTEHNISKO ekspertīžu nodaļu un apvienoja abu nodaļu funkcijas.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” pirmā posma (SRAP1) rekomendāciju ieviešanas pasākumu īstenošanu Valsts policijā ar 2022. gadā 1. jūliju Kriminālistikas pārvalde tika pārcelta Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes pakļautībā. Reorganizācijas laikā ar 2022. gada 1. augustu tika izveidota Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa, kurā pārgaja skaņu ierakstu eksperti.

Pašlaik VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infortehnisko ekspertīžu nodaļa pēta elektroniskus pierādījumus un sniedz eksperta atzinumus Kriminālprocesa, Administratīvā procesa un Civilprocesa ietvaros.


Nodaļas sadarbība

Nodaļa nodrošina palīdzību Informācijas tehnoloģiju jomā VP, VID, KNAB, VRS, Konkurences padomei u.c., valsts institūcijām, sadarbojas ar IeM un VP struktūrvienībām un VP Koledžu. Nodaļa regulāri organizē apmācības IeM struktūrvienību darbiniekiem un VP Koledžas studentiem.

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu struktūrām notiek ne tikai darba procesā, bet arī zināšanu un darba pieredzes paaugstināšanas līmenī.

Nozares specifika, kā arī Tiesu eksperta likuma prasības ekspertiem prasa nepārtrauktu ekspertu zināšanas un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Nodaļas darbinieki piedalās starptautiskajos projektos, paaugstina savu kvalifikāciju un nepārtraukti apgūst jaunas zināšanas.

Kopš 2006. gadā nodaļa piedalās ENFSI (Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija (European Network of ForensicScience Institutions)) darba grupās.


Nodaļas attīstība

Nodaļas mērķis ir nepārtraukti paaugstināt ekspertīžu kvalitāti, paaugstināt ekspertu kvalifikāciju, apgūt jaunas metodes, aparatūru un programmatūru, sadarboties ar citu valstu ekspertiem informācijas tehnoloģiju izpētes jomā.
2012. - 2013.g. nodaļa realizēja Eiropas Komisijas Krāpšanas apkarošanas biroja – OLAF un Valsts policijas projektu Eiropas Komisijas „Hercule II” programmas ietvaros „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana”. Projekta iznākums – tehniski aprīkota nodaļa informācijas tehnoloģiju un skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanai. Iegādātais tehnisks un programmatūras aprīkojums ļauj ekspertiem ātrāk, kvalitatīvāk un efektīvāk veikt IT un skaņu ierakstu ekspertīzes., jo specializēts programmnodrošinājums samazina izpētes laiku, jo iepriekš manuāli veiktais darbs tiek automatizēts. Savukārt iegādātā programmatūra ļauj kvalitatīvāk un dziļāk izpētīt cilvēka balss parametrus, kas nodrošina ticamākus rezultātus un augstu precizitāti.
Pateicoties projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana” veiksmīgai realizācijai VP Kriminālistikas pārvalde tagad ir Eiropas līmenī IT un skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanas jomā.
Kopš 2018. gada, katru gadu tiek iegādāta aktuāla programmataūra un aparatūra informācijas tehnoloģiju izpētes jomā, nodaļas eksperti piedālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīzeaugšā

bilde
 • Kibertehniskā izpēte (metode KP-M-4-2006):
 • Datorsistēmas diagnostika.
 • Lietotāja vai datorprogrammas izveidoto datu (informācijas) analīze, meklēšana un identifikācija.
 • Tīkla iestatījumu un Interneta resursu analīze.
 • Dzēstas informācijas (datu) meklēšana un atjaunošana.
 • Cieto disku paroļu noņemšana.
 • Datu atjaunošana no bojātas/salauztas USB zibatmiņas (USB Flash), CF/SD/MS/xD/MMC/SM kartēm un SSD diskiem.
 • Magnētisko karšu nolasīšanas iekārtu (Skimeru) izpēte.
 • Mobilo ierīču izpēte (metode KP-M-81-2021):
 • Konkrētās informācijas meklēšana, atjaunošana un analīze mobilajos telefonos, planšetdatoros un SIM kartēs.
 • Ciparvideoierakstītāju izpēte. Risināmie jautājumi:
 • Vai no ciparvideo ierakstītājā esošā cietā diska ir iespējama videodatņu izgūšana?
 • Vai no ciparvideo ierakstītājā esošās atmiņas ir iespējama žurnāla informācijas izgūšana?

INFOTEHNISKO EKSPERTĪŽU NODAĻA NEVEICaugšā

 • Spēļu (jeb azartspēļu) un kases aparātu izpēti.
 • Ļaunprātīgas programmatūras (datorvīrusu) darbības analīzi.
 • Videoieraksta attēla kvalitātes uzlabošanu.
 • Videoierakstu ekspertīzi (videoierakstu autentiskuma noteikšanu).

Sakarā ar Infotehnisko ekspertīžu nodaļas ierobežoto kapacitāti uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta maksas ekspertīžu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām Informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā. Atvainojamies par sagādātājam neērtībām.

 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšnieks Olga Šeršņova
Kontakttālrunis: 67208273
E-pasts: Olga.Sersnova@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem