Latviski English 
 

Infotehnisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

Nodaļas vēsture un struktūra

Sakarā ar informācijas tehnoloģiju attīstību un noziedzīgu nodarījumu, kuros tiek pielietotas informācijas tehnoloģijas, palielinājumu 2003.gada 01.maijā tika izveidota Kibertehnisko ekspertīžu nodaļa ar mērķi sniegt eksperta atzinumus un kvalificētu palīdzību noziegumu atklāšanā krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu ietvaros, kuros nozieguma objekts vai nozieguma rīks ir saistīts ar informācijas tehnoloģijām.

Nodaļa ir izveidota, ņemot vērā Eiropas, Amerikas un Krievijas līdzīgu iestāžu pieredzi.

2009.gada 01.janvārī notika Kriminālistikas pārvaldes reorganizācija. Rezultātā tika apvienotas divas nodaļas, kas veic digitālas informācijas izpēti – Kibertehnisko ekspertīžu nodaļa un Fonoskopisko un audiotehnisko ekspertīžu nodaļa. Jaunizveidotā nodaļa kļuva par INFOTEHNISKO ekspertīžu nodaļu un apvienoja abu nodaļu funkcijas.

Pašlaik VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infortehnisko ekspertīžu nodaļa pēta elektroniskus pierādījumus un sniedz eksperta atzinumus Kriminālprocesa, Administratīvā procesa un Civilprocesa ietvaros.


Nodaļas sadarbība

Nodaļa nodrošina palīdzību Informācijas tehnoloģiju jomā VP, VID, KNAB, VRS, Konkurences padomei u.c., valsts institūcijām, sadarbojas ar IeM un VP struktūrvienībām un VP Koledžu. Nodaļa regulāri organizē apmācības IeM struktūrvienību darbiniekiem un VP Koledžas studentiem.

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu struktūrām notiek ne tikai darba procesā, bet arī zināšanu un darba pieredzes paaugstināšanas līmenī.

Nozares specifika, kā arī Tiesu eksperta likuma prasības ekspertiem prasa nepārtrauktu ekspertu zināšanas un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Nodaļas darbinieki piedalās starptautiskajos projektos, paaugstina savu kvalifikāciju un nepārtraukti apgūst jaunas zināšanas.

Kopš 2006. gadā nodaļa piedalās ENFSI (Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija (European Network of ForensicScience Institutions)) darba grupās.


Nodaļas attīstība

Nodaļas mērķis ir nepārtraukti paaugstināt ekspertīžu kvalitāti, paaugstināt ekspertu kvalifikāciju, apgūt jaunas metodes, aparatūru un programmatūru, sadarboties ar citu valstu ekspertiem informācijas tehnoloģiju un skaņu ierakstu izpētes jomā.
2012. - 2013.g. nodaļa realizēja Eiropas Komisijas Krāpšanas apkarošanas biroja – OLAF un Valsts policijas projektu Eiropas Komisijas „Hercule II” programmas ietvaros „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana”. Projekta iznākums – tehniski aprīkota nodaļa informācijas tehnoloģiju un skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanai. Iegādātais tehnisks un programmatūras aprīkojums ļauj ekspertiem ātrāk, kvalitatīvāk un efektīvāk veikt IT un skaņu ierakstu ekspertīzes., jo specializēts programmnodrošinājums samazina izpētes laiku, jo iepriekš manuāli veiktais darbs tiek automatizēts. Savukārt iegādātā programmatūra ļauj kvalitatīvāk un dziļāk izpētīt cilvēka balss parametrus, kas nodrošina ticamākus rezultātus un augstu precizitāti.
Pateicoties projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes tehniskās kapacitātes stiprināšana” veiksmīgai realizācijai VP Kriminālistikas pārvalde tagad ir Eiropas līmenī IT un skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanas jomā.


 1. Infotehnisko ekspertīžu nodaļā tiek veiktas sekojošas ekspertīzes:
 2. Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
 3. Skaņu ierakstu un aparatūras ekspertīze

Informācijas tehnoloģiju ekspertīzeaugšā

bilde
 • Kibertehniskā izpēte:
 • Datorsistēmas diagnostika.
 • Lietotāja vai datorprogrammas izveidoto datu (informācijas) analīze, meklēšana un identifikācija.
 • Tīkla iestatījumu un Interneta resursu analīze.
 • Dzēstas informācijas (datu) meklēšana un atjaunošana.
 • Cieto disku paroļu noņemšana.
 • Datu atjaunošana no bojātas/salauztas USB zibatmiņas (USB Flash), CF/SD/MS/xD/MMC/SM kartēm un SSD diskiem.
 • Magnētisko karšu nolasīšanas iekārtu (Skimeru) izpēte :
 • Bankas karšu datu izgūšana no magnētisko karšu nolasīšanas iekārtas.
 • Magnētisko karšu nolasīšanas iekārtu analīze.

Uzmanību Lai nekavētu kriminālprocesu izmeklēšanu Infotehnisko ekspertīžu nodaļa piedāvā (iespēju robežās) procesa virzītājiem pakalpojumu – veikt SIM karšu, mobilo telefonu un planšetdatoru apskates (sazinoties ar ekspertu (tālr:67208464) vēlams zināt telefona modeli, kā arī SIM kartēm jau iepriekš pieprasīt informāciju no pakalpojuma sniedzēja par PIN/PUK kodiem).

Skaņu ierakstu un aparatūras ekspertīzeaugšā

 • Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte, un personu identifikācija:
 • Nosaka audioierakstu un videoierakstu skaņas celiņu autentiskumu.
 • Veic personu identifikāciju pēc balss ierakstu akustiskajiem parametriem un runas lingvistiskajām pazīmēm.
 • Veic fonogrammās fiksēto sarunu satura atšifrēšanu (tikai gadījumā, ja rodas strīds par konkrēto vārdu, vārdu savienojumu vai teikumu (piemēram, kādā sarunas brīdī dažas personas runā vienlaicīgi un ir šaubas par konkrēto vārdu vai runas piederību konkrētajai personai)).
 • Veic salīdzināmo balss paraugu iegūšanu.
 • Nosaka pētāmās runas spontanitāti.
 • Veic audioaparatūras un videoaparatūras un digitālo datu nesēju tehnisko izpēti.
 • Nosaka, vai pētāmais ieraksts ir veikts ar iesniegto aparatūru.

Uzmanību Maksās ekspertīzēs personu identifikācija netiek veikta.

INFOTEHNISKO EKSPERTĪŽU NODAĻA NEVEICaugšā

 • Spēļu (jeb azartspēļu) un kases aparātu izpēti.
 • Ļaunprātīgas programmatūras (datorvīrusu) darbības analīzi.
 • Videoieraksta attēla kvalitātes uzlabošanu.
 • Videoierakstu ekspertīzi (videoierakstu autentiskuma noteikšanu).
 • Sarunu satura atšifrēšanu, kā vienīgo uzdevumu.

Sakarā ar Infotehnisko ekspertīžu nodaļas ierobežoto kapacitāti uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta maksas ekspertīžu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām Informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā.
Atvainojamies par sagādātājam neērtībām.

 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšnieks Olga Šeršņova
Kontakttālrunis: 67208273
E-pasts: Olga.Sersnova@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem