Latviski English 
 

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa tika izveidota kā neatkarīga ekspertu struktūrvienība, kas pakļauta vienīgi likumiem.

Nodaļa tika izveidota 1998.gadā. Nodaļā strādā sertificēti eksperti, kuriem ir augstākā izglītība ekonomikā, bilancspējīga grāmatveža darba pieredze, kā arī eksperta amatā iegūtā pieredze. Nodaļa ir nokomplektēta tā, ka eksperti ir specializējušies arī dažādu tautsaimniecības nozaru grāmatvedības uzskaites specifikā.

Ekspertīzes veicam, ja nepieciešams neatkarīga eksperta atzinums par jau veiktām pārbaudēm, inventarizācijām, revīzijām, auditiem, arī dažādām strīdus situācijām, piemēram, civillietās. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu mūsu grāmatvedības ekspertīzes izmanto, lai noteiktu kriminālatbildības apstiprinošus vai noliedzošus faktus.

Parasti šādas ekspertīzes pēc procesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša) pieprasījuma veic, kad konstatēta mantas vai naudas piesavināšana, izlaupīšana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un citi finansiāli saimnieciskie noziegumi.

Par pamatojumu ekspertīzes pieprasījumam var būt atsevišķu saimniecisko noziegumu faktu atklāšana, noziegumos vainojamo personu lūgums pārbaudīt saimniecisko operāciju dokumentus, personu atzīšanās par ļaunprātīgu dokumentu izmantošanu.

Veidi

Grāmatvedības ekspertīze
Grāmatvedības ekspertīze ir grāmatvedības datu uzskaites reģistru, pārskatu un finanšu darbību izpēte un analīze.

Ekspertīze
Ekspertīze tiek veikta saskaņā ar ekspertam uzdotajiem jautājumiem. Ekspertam jāuzdod tikai tādi jautājumi, uz kuriem atbildes kalpo par pierādījumiem noziedzīgā nodarījuma atklāšanai. Rakstot jautājumus, jāizvairās no vispārīgu jautājumu uzdošanas (piemēram, kāda ir uzņēmuma peļņa, cik izmaksāts dividendēs utt). Jautājumiem jābūt tādiem, lai nepārsniegtu eksperta- grāmatveža kompetenci. Jāizvairās no juridiska rakstura jautājumu uzdošanas vai tāda tipa jautājumiem kā, kāda darījuma lietderīguma izvērtēšana, atbildīgo personu noteikšanu.


Uzmanību Lai izvairītos no nevajadzīgu resursu (laika, cilvēku, naudas) izlietošanas un celtu ekonomikas jomā noziedzīgu nodarījumu atklāšanas kapacitāti, sastādot jautājumus, jākonsultējas ar nodaļas ekspertiem. Tāpat eksperts neveic noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju saskaņā ar kriminālprocesa likumu.

 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšniece Baiba Čivčiša
Kontakttālrunis: 67208638
E-pasts: Baiba.Civcisa@ekspertize.vp.gov.lv

 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem