Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde uzsāk īstenot projektu „LR Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu DNS datu apmaiņu saskaņā ar Padomes lēmumiem 2008/615/TI un 2008/616/TI”


Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 2010. gada februārī uzsāka īstenot Eiropas Savienības (ES) programmas „Noziedzības novēršana un cīņa pret to” atbalstīto projektu „LR Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu DNS datu apmaiņu saskaņā ar Padomes lēmumiem 2008/615/TI un 2008/616/TI”, kam piešķirts ES finansējums 200 445,84 eiro apmērā, kas ir 70% no kopējām projekta izmaksām.

Projekta mērķis.
Projekta vispārējais mērķis ir ieviest Latvijā Eiropas Savienības Padomes lēmumus 2008/615/TI un 2008/616/TI (Prīmes lēmumi), attiecībā uz DNS datu apmaiņu, nodrošinot piekļuvi tiešsaistes režīmā Latvijas DNS datu bāzei, kā arī sniedzot iespēju piekļūt citu ES dalībvalstu DNS datu bāzēm.
Galvenais šī projekta mērķis ir nodrošināt tehnisko kapacitāti DNS datu apmaiņai, kā arī apmācīt Kriminālistikas pārvaldes ekspertus un informēt Valsts policijas amatpersonas un darbiniekus par iespējām, kādas sniegs Prīmes lēmumi.

Projekta aktivitātes:

· izvērtēt projekta īstenošanai un Prīmes lēmumu ieviešanai nepieciešamās prasības no likumiskās, tiesiskās un IT puses;

· noorganizēt mācību vizīti uz kādu no ES dalībvalstīm, kura jau veic DNS datu apmaiņu tiešsaistes režīmā;

· iegādāties un uzstādīt programmatūru un iekārtu nodrošinājumu DNS datu apmaiņas veikšanai;

· izveidot Nacionālo kontaktpunktu (NCP) DNS datu apmaiņai;

· noorganizēt DNS datu apmaiņu testa režīmā ar kādu no ES dalībvalstīm;

· sagatavoties ES Padomes Ģenerālsekretariāta ekspertu novērtēšanas vizītei Latvijā (par DNS datu automātisko apmaiņu), ievērojot novērtēšanas procedūrai noteiktās prasības;

· auditu veikšana un sagatavošanās projekta novērtēšanas komisijas vizītei;

· izstrādāt Rokasgrāmatu policijas amatpersonām par DNS datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem, kā arī sagatavot un publicēt izdales materiālus;

· noorganizēt apmācības ekspertiem un policijas darbiniekiem par DNS datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumos noteiktajām prasībām.


Projekta īstenošanas laiks: 30 mēneši (no 2010.gada februāra līdz 2012.gada jūlijam).
Projekta īstenošanas komanda:
Renāte Ezergaile, projekta koordinatore: renate.ezergaile@ec.vp.gov.lv
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniece Līga Peisniece, projekta eksperte: liga.peisniece@ec.vp.gov.lv
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes sistēmas administrators Jānis Gūtmanis, IT eksperts: janis.gutmanis@ec.vp.gov.lv
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes, DNS ekspertīžu nodaļas priekšniece Olga Bergere, eksperte DNS jomā: olga.bergere@ec.vp.gov.lv
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes, DNS ekspertīžu nodaļas vecākā eksperte Olga Gobrusjonoka, eksperte DNS jomā: olga.gobrusjonoka@ec.vp.gov.lv

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Eiropas Savienības Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.

2010.gada 18.martā


Atskaites par projektu:

Atskaite par 2010. gadu.

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem