Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

Kriminālistikas pārvalde uzsāk projektu Prīmes lēmumu ieviešanā daktiloskopijas jomā


Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 2013. gada janvārī uzsāka īstenot Eiropas Savienības (ES) programmas „Noziedzības novēršana un cīņa pret to” atbalstīto projektu „Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu daktiloskopisko datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem”, kam piešķirts ES finansējums 213 600.24 eiro apmērā, kas ir 90% no kopējām projekta izmaksām.

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir ieviest Latvijā Eiropas Savienības Padomes lēmumus 2008/615/TI un 2008/616/TI (Prīmes lēmumi), attiecībā uz daktiloskopisko datu apmaiņu, nodrošinot piekļuvi tiešsaistes režīmā Latvijas Biometrijas datu bāzei, kā arī sniedzot iespēju piekļūt citu ES dalībvalstu biometrijas datu bāzēm.
Galvenais šī projekta mērķis ir nodrošināt tehnisko kapacitāti biometrisko datu apmaiņai, kā arī apmācīt Kriminālistikas pārvaldes ekspertus un informēt Valsts policijas amatpersonas un darbiniekus par iespējām, kādas sniegs Prīmes lēmumi.

Projekta aktivitātes:

• Apmācīt ekspertus darbā ar starptautisko datu apmaiņu Prīmes lēmumu ietvaros;
• noorganizēt mācību vizītes uz ES dalībvalstīm, kura jau veic biometrisko datu apmaiņu tiešsaistes režīmā;
• izveidot Nacionālo kontaktpunktu (NCP) Biometrisko datu apmaiņai;
• organizēt auditu daktiloskopisko ekspertīžu jomā;
• sagatavoties ES Padomes Ģenerālsekretariāta ekspertu novērtēšanas vizītei Latvijā (par biometrisko datu automātisko apmaiņu), ievērojot novērtēšanas procedūrai noteiktās prasības;
• izstrādāt Rokasgrāmatu un DVD materiālu policijas amatpersonām par biometrisko datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem, kā arī sagatavot un publicēt izdales materiālus;
• noorganizēt apmācības ekspertiem un policijas darbiniekiem reģionos par biometrisko datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumos noteiktajām prasībām.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim).

Papildus informācija par projekta īstenošanu:

Renāte Ezergaile, projekta koordinatore: renate.ezergaile@ekspertize.vp.gov.lv

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniece Līga Peisniece, projekta eksperte: liga.peisniece@ekspertize.vp.gov.lv

primes     priimes

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Eiropas Savienības Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem