Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde īsteno projektu ar mērķi ieviest ISO/IEC 17020 standartu notikumu vietas apskates procesā


2013.gada aprīlī Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ES programmas „Noziedzības novēršana un cīņa pret to” ietvaros uzsāka īstenot projektu „Standarta ISO/IEC 17020 ieviešana notikumu vietas apskates procesā, lai attīstītu vienotu pieeju lietisko pierādījumu izņemšanā pārrobežu sadarbībā”. ES piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir EUR 510 097.30, kas veido 90% no kopējā projekta budžeta. Projekta sadarbības partneri ir Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvalde un Zviedrijas Stokholmas pilsētas policija.

projekts ar ISO/IEC 17020 standartu


Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO/IEC 17020 standartam unekspertu apmācības,kā arī veicināt izpratni par nozieguma vietas apskates eksperta lomu kopējās izmeklēšanas grupās, kur būtiska ir pierādījumu izņemšana un nostiprināšana, lai tas tiktu atzīts arī citu valstu tiesvedības procesā. Projekts tiek īstenots, lai izvairītos no situācijām, kurās vienā valstī nozieguma vietā iegūtie pierādījumi netiek atzīti citas valsts tiesā, jo pierādījumu iegūšanas metodes neatbilst konkrētās valsts standartiem.
Projekta ietvaros ar ārējo auditu palīdzību tiks identificēti nepieciešamie pilnveidojumi pašreizējās procedūrās saskaņā ar ISO/IEC 17020 standartu, noteikti preventīvie un korektīvie pasākumi, kā arī jau uzsāktas darbības šo pilnveidojumu ieviešanai.

Projekta aktivitātes

Projekta gaitā savstarpēji sadarbojoties notikumu vietas apskates ekspertiem no Latvijas Valsts policijas, Igaunijas un Zviedrijas policijas tiks īstenotas šādas aktivitātes:
• sākotnējie un beigu ārējie auditi;
• divas pieredzes apmaiņas vizītes;
• Baltijas valstu ekspertu tikšanās un praktisko nodarbību seminārs;
• semināri un apmācības notikumu vietas apskates ekspertiem par kvalitātes vadības sistēmu un ISO/IEC 17020 standartu, mācības ekspertiem, kuri turpmāk veiks kvalitātes sistēmas prasību ieviešanu un uzturēšanu, semināri un mācības procesa virzītajiem par minētā standarta nozīmi, ieviestajiem jauninājumiem notikuma vietas apskates procesā un pierādījuma izsekojamību (chain of custody);
• instrukciju un rokasgrāmatu izstrāde ekspertiem un procesa virzītajiem;
• izveidot noziegumu vietas apskates elektronisko informācijas pārvaldības sistēmu.

Projekts tiks īstenots 24 mēnešu laikā un noslēgsies 2015.gada aprīlī
Projekta Nr. HOME/2012/ISEC/AG/FP/C1/4000003845

Papildu informācija par projektu

Raimonds Kokarevičs, Projekta direktors: sekretare@ekspertize.vp.gov.lv
tālr.: +37167208581


Lejupielādēt Bukletu ("pdf" formātā)

projekts ar ISO/IEC 17020 standartu projekts ar ISO/IEC 17020 standartu projekts ar ISO/IEC 17020 standartu projekts ar ISO/IEC 17020 standartu

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem