Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

Darba vizīte odoroloģiskās identifikācijas jomā uz Čehiju

No 2017.gada 26.februāra līdz 03.martam trīs ekspertes no Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Odoroloģisko ekspertīžu nodaļas bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Pilzenes reģionu Čehijā.

Komandējuma mērķis bija iepazīties ar čehu kolēģu darbu odoroloģiskās ekspertīzes jomā, papildināt savas zināšanas un, iespējams, sniegt kaut ko jaunu čehu kolēģiem. Vizīte izvērtās par praktisku semināru, kura laikā tika izskatīti ar odoroloģisko ekspertīžu veikšanu saistīti jautājumi, tajā skaitā: dienesta suņu atlase, apmācība un testēšana odoroloģiskās identifikācijas specializācijā, odoroloģisko pētījumu veikšanas materiāli tehniskais nodrošinājums, tiesiskie aspekti, pētījumu veikšanas metodes, ekspertu darbs smaržu pēdu izņemšanā notikumu vietās un salīdzinošo smaržu paraugu izņemšanā no personām, u.c. nozares aktualitātes, kā arī veikta smaržu identifikācijas suņu darba vērošana, vērtēšana un analīze. Seminārā no Čehijas puses piedalījās odoroloģijas speciālisti – kinologi, kā arī tiesu eksperts odoroloģiskās identifikācijas jomā.

Vizītes laikā Odoroloģisko ekspertīžu nodaļas pārstāvji iepazinās ar Pilzenes reģiona policijas pārvaldes vadību, kā arī apmeklēja dažas policijas reģionālās kinoloģijas nodaļas. Praktiskā semināra pamata norises vieta bija Pilzenes reģiona Smaržu identifikācijas nodaļa.

Vizītes ietvaros eksperti tika iepazīstināti ar dienesta suņu audzētavu Domežlicē, kā arī dienesta suņu apmācības centru, kas atrodas apdzīvotā vietā Bila Gora, netālu no Pilzenes. Centrā tiek realizēta visu specializāciju dienesta suņu apmācība, tajā skaitā, odoroloģiskajā identifikācijā. Čehu kolēģi demonstrēja smaržu izņemšanas materiālu sagatavošanā izmantojamo aparatūru, kas tiek lietota apmācību centrā, kā arī tuvāk iepazīstināja ar odoroloģiskās identifikācijas specializācijas apmācībai nepieciešamo smaržu objektu sagatavošanas prasībām, apmācību dokumentācijas noformēšanu. Ekspertiem bija izdevība piedalīties suņa – biodetektora mācību nodarbībā un analizēt redzēto. Eksperti dalījās pieredzē par dažādām ar suņu – biodetektoru darbu saistītu problēmu risināšanas iespējām.

Odoroloģiskās identifikācijas specialitāte ir pietiekami specifiska, un nav tik plašu iespēju sastapt attiecīgos speciālistus jebkurā valstī. Jāsaka liels paldies Odoroloģisko ekspertīžu nodaļas ekspertei I.Sabo, kuras valodas zināšanas ļāva nodibināt kontaktus ar čehu kolēģiem, un kura bija neaizstājams tulks visa brauciena laikā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā iegūtās profesionālās zināšanas ļaus pārdomāt odoroloģiskās identifikācijas metodes jomas paplašināšanas iespējas Latvijā, kā arī jaunu tehnisko iekārtu izmantošanas iespējas. Paldies čehu kolēģiem par sirsnību un atsaucību!

pieredzes apmaiņa


Ziņa sagatavota: 2017. gada 22. maijā

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem