Latviski English 
 

Aktualitātes

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vizīte Somijas un Zviedrijas policijas ekspertīžu centros

Projekta “Pieredzes apmaiņa labākās Ziemeļvalstu prakses pārņemšanai kriminālistikas darba organizēšanā un kvalitātes nodrošināšanā” (Experience exchange with Nordic countries for the uptake of best practices in the internal organization and quality management of forensic institutions) Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes pārstāvji no 2022.gada 20.septembra līdz 22.septembrim apmeklējuši Somijas policijas ekspertīžu centru un no 2022.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 14.oktobrim Zviedrijas policijas ekspertīžu centru.
Vizītes laikā Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar abu laboratoriju struktūru, darbības virzieniem, metodēm, kvalitātes sistēmu, kā arī izmantotām informācijas sistēmām. Tika apskatītas vairāku nodaļu laboratorijas telpas un tajās esošais aprīkojums. Iepazinās ar notikumu vietas kriminālistiem, kuri veic notikuma vietas apskates, viņu transportu līdzekļiem, tehnisko nodrošinājumu, aprīkojumu.

Somija
Tika apskatīts sadarbības modelis starp notikuma vietu ekspertiem/kriminālistiem un laboratorijas ekspertiem. Ņemot vērā abu valstu teritoriāli-ģeogrāfisko izvietojumu un lielumu, notikuma vietu eksperti/kriminālisti ir sadalīti pa vairākiem reģioniem, bet visi strādā vienotā sistēmā. Reģionos ir menedžeri, kas atbild par kvalitātes vadību, plānošanu un citiem procesiem.
Detalizētāk tika skārta kvalitātes vadības sistēmas darbības tēma gan Somijā, gan Zviedrijā, jo balstoties uz augstiem kvalitātes standartiem un atbilstību starptautiskajām normām tiek sniegti kvalitatīvi un izsekojami ekspertīžu rezultāti, kas savukārt veicina veiksmīgāku noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu.
Sarunās ar kolēģiem Kriminālistikas pārvalde prezentēja savu struktūru, ekspertīžu veidus, kā arī informāciju saistībā ar pārvaldes akreditāciju atbilstoši ISO 17025, kvalitātes vadības sistēmu un pozitīvo pieredzi Prīmes datu apmaiņā.

Zviedrija
Somijas un Zviedrijas kolēģi bija ieinteresēti Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes pieredzē un tika panākta provizoriskā vienošanās par kolēģu uzņemšanu Latvijā, lai detalizētāk iepazītos ar darba procesiem un veicināt pieredzes apmaiņu.

Pārliecinājāmies, ka struktūra, kad eksperti un notikuma vietas kriminālisti ir vienā iestādē, turklāt policijas sastāvā, ir efektīva ne tikai Latvijā, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldē, bet arī efektīvi darbojās Somijā un Zviedrijā un šajās valstīs reforma notika otrādi Latvijā plānotajai no Tieslietu ministrijas puses – eksperti un notikuma vietas kriminālisti tika apvienoti vienā struktūrā un ekspertīžu centri tika pārcelti policijas pakļautībā.


Ziņa sagatavota: 2022. gada 11. novembrī

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem