Latviski English 
 

Aktualitātes

LATAK akreditācija

VP Kriminālistikas pārvaldes (turpmāk – VP KP) politikas galvenie mērķi kvalitātes jomā ir efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām nolūkā veicināt nekļūdīgu, precīzu un pārskatāmu darba procesu norisi VP KP.

2018.gada nogalē VP Kriminālistikas pārvaldē notika kārtējais Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (turpmāk – LATAK) uzraudzības audits DNS identifikācijas un daktiloskopiskās identifikācijas jomās, kā rezultātā VP KP akreditācija nereglamentētajā elastīgajā sfērā tika saglabāta.

LATAK auditori ir atzinuši, ka VP KP tiek pienācīgi uzturēta un pastāvīgi pilnveidota ieviestā kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.

Pašlaik VP KP nodrošina sekojošo ekspertīžu veidu izpildi (akreditācijas sfērā):
- auksto ieroču izpēti;
- ieroču identifikācijas, šāvienu pēdu un apstākļu izpēti;
- šaujamieroču un to munīcijas diagnostisko izpēti;
- personu identifikāciju pēc runas lingvistiskajām pazīmēm;
- skaņu ierakstu un aparatūras izpēti un personu identifikāciju pēc balss akustiskajiem parametriem;
- grāmatvedības ekspertīzi;
- personas identifikāciju pēc ārienes pazīmēm;
- narkotisko un psihotropo vielu izpēti;
- pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmisko izpēti;
- spirta un alkohola izpēti;
- odoroloģisko izpēti;
- sprādzientehnisko izpēti;
- asins pēdu trasoloģisko izpēti;
- ugunsgrēku tehnisko izpēti;
- cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanu;
- daktiloskopisko identifikāciju;
- papillārlīniju pēdu vizualizēšanu;
- dokumentu tehnisko izpēti;
- dokumentu materiālu izpēti;
- informācijas tehnoloģiju izpēti;
- metālu un sakausējumu izpēti;
- naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēti;
- šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēti;
- šāviena pēdu ķīmisko izpēti;
- rokraksta un paraksta izpēti;
- homoskopisko pēdu izpēti;
- mehanoskopisko pēdu izpēti.

2019. gadā VP KP plāno pāriet uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un VP KP Kvalitātes vadības nodaļas darbinieki jau apmeklēja LATAK organizētās apmācības, lai nodrošinātu šo pāreju.Ziņa sagatavota: 2019. gada 14.februārī

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem