Latviski English 
 

Aktualitātes

Uzsākta projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošana

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru saskaņā ar 2019. gada 22. februāra noslēgto vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6 no 2019. gada 25. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014 – 2020 Nacionālās programmas aktivitātes “Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” ietvaros projektu “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas sistēmas (ELIS) izveide” (turpmāk – Projekts). Projekta Nr. VP/IDF/2018/6..

Projekta mērķis ir stiprināt Kriminālistikas pārvaldes kapacitāti, nodrošinot tiešo uzdevumu izpildes procesu pāreju digitālajā vidē, izveidojot un ieviešot mūsdienīgām prasībām atbilstošu, kvalitatīvu un drošu Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmu (ELIS).

Jaunā Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēma ļaus ciparot un uzlabot eksperta atzinuma sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī ļaus uzlabot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā. Paredzēts, ka ELIS tiks integrētā vienotā eLietas platformā, kas veicinās informācijas plūsmu starp platformas moduļiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 517 000 EUR, kas sastāv no Fonda finansējuma 387 750 EUR apmērā un nacionālā līdzfinansējuma 129 250 EUR apmērā.

bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

Projekta koordinatore: Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodaļas priekšniece Olga Šeršņova.
tālr. 67208273
e-pasts: olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv
Ievietots: 26.02.2019.

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem