Latviski English 
 

Aktualitātes

Ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes uz Islandes un Somijas kriminālistikas laboratorijām

Ziemeļvalstu Ministru padomes projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts pārvaldei” ietvaros VP Kriminālistikas pārvaldes eksperti 2019.gada 23.- 25.janvārī apmeklēja Reikjavīkas policijas Digitālās kriminālistikas un kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļu (RP DKKIN), kā arī 4.-7.februārī Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Kriminālistikas laboratorijas (NBI FL) IT un Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļu.

Vizīte uz Islandi

Reikjavīkas policijas Digitālās kriminālistikas un kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļas vizītes laikā eksperti iepazinās ar laboratorijas darba organizāciju (ekspertiem tika organizēta arī visu laboratorijas nodaļu apskate un tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem), informācijas tehnoloģiju ekspertīžu veikšanas metodēm, izmantojamo aparatūru un programmatūru, ekspertu iemaņu un kvalifikācijas celšanas iespējām, kā arī apmeklēja Reikjavīkas policijas 1. un 4. iecirkni. VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperti pārrunāja ar Islandes laboratorijas IT ekspertiem aktuālus jautājumus informācijas tehnoloģiju ekspertīžu veikšanā, savukārt VP KP EB priekšnieks D.Belouss iepazīstināja Islandes kolēģus ar VP Kriminālistikas pārvaldes pieredzi informācijas tehnoloģiju metožu sagatavošanā akreditācijas procesam.

Vizītes laikā eksperts A. Andrejuks uzstājās ar prezentāciju, kurā iepazīstināja Islandes ekspertus ar skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanas specifiku Latvijā, risināmajiem jautājumiem, tika apskatīti arī praktiski piemēri. Eksperti apmeklēta arī nodaļu, kas veic telefonsakaru kontroli.

2019.gada 25.janvārī eksperti apmeklēja Reikjavīkā notiekošo konferenci, kas bija veltīta datortehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanai runas atpazīšanā. Konferencē uzstājās lektori no “Google”, “Amazon”, “Microsoft”, kas prezentēja savus jaunākos produktus runas automātiskās atpazīšanas jomā.

Islande


Vizīte uz Somiju

NBI FL apmeklējuma laikā eksperti demonstrēja IT un skaņu ierakstu izpētē izmantoto tehnisko nodrošinājumu un programmatūru, savukārt NBI Kvalitātes vadības nodaļas pārstāve iepazīstināja ekspertus ar pamatinformāciju par NBI FL (vēsturi, struktūru, darbības virzieniem, laboratorijas sertifikācijas procesu).

Eksperts A. Andrejuks uzstājās ar prezentāciju, iepazīstinot Somijas ekspertus ar skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanas specifiku Latvijā un risināmajiem jautājumiem. Kopā ar Somijas kolēģiem tika apskatīti gan praktiski piemēri, gan salīdzināta abu valstu likumdošanas un pielietoto metožu specifika attiecībā uz ekspertīžu veikšanu, detalizēti tika apskatīta arī ekspertu atzinumu struktūra un jautājumi, ar kuriem visbiežāk saskaras eksperti. Ir konstatētas vairākas ļoti būtiskas atšķirības, piemēram, Somijā skaņu ierakstu eksperti valsts drošības iestāžu iegūto audiofailu autentiskumu nepēta, jo tas netiek apšaubīts tiesās.

Komandējuma laikā tika apmeklēts arī Somijas policijas iecirknis, kur VP Kriminālistikas pārvaldes ekspertiem bija iespējams vērot personu biometrisko datu (paraugu) iegūšanas procedūru, ieskaitot balss paraugu ierakstu.

Somija


Gan RP DKKIN, gan NBI FL vizītes ir vērtējamas kā ļoti produktīvi un abpusēji interesanti projekti, jo iegūtās zināšanas un pieredze būs noderīgas gan Latvijas skaņu ierakstu un IT ekspertiem, gan arī Islandes un Somijas kolēģiem, kas izrādīja interesi apmeklēt VP Kriminālistikas pārvaldi.

Ziņa sagatavota: 2019. gada 06. martā

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem