Latviski English 
 

Aktualitātes

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes nozīme pirmstiesas izmeklēšanā

Kriminālistika un tās sniegtais atbalsts un pakalpojumu specifika ir viens no pīlāriem, uz kā balstās izmeklētāju darbs kriminālprocesu veikšanā. Sadarbībā ar izmeklētājiem, kriminālistikas eksperti sniedz būtisku ieguldījumu kriminālprocesu izmeklēšanas un pierādījumu nodrošināšanas analīzē, iespējamā notikušā rekonstrukcijā vai sniedzot ekspertu skatījumu uz kādām notikuma pazīmēm, kas var palīdzēt turpmākās izmeklēšanas veikšanai, kā arī dažādu versiju pārbaudei. Būt ekspertam ir inteliģents, radošs un visai skrupulozs darbs, kam nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes, kas nemitīgi jāattīsta, ejot līdzi laikam un tehnoloģiskajai, kā arī zinātnes attīstībai.

Pirkstu nospiedumiNo šī gada 1. janvāra par Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes priekšnieku iecelts pulkvedis Andrejs Siņavins, kurš iepriekš savu profesionalitāti un zināšanas pierādījis, vadot Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldi vairāk nekā septiņu gadu garumā un tagad savu ieguldījumu un pieredzi īsteno Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vadīšanā. Stājoties amatā, jaunais pārvaldes priekšnieks par prioritāriem pārvaldes attīstības virzieniem ir noteicis arī turpmāku mūsdienīgas tehniskās bāzes un darba vides nodrošināšanu, ekspertu kvalifikācijas līmeņa celšanu un sadarbības starp ekspertiem un izmeklētājiem veicināšanu, lai kopumā, attīstot šos virzienus, sekmētu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darba efektivitāti un gūtu mērķtiecīgākus rezultātus.

Andrejs Siņavins atzīmē: “Kriminālistikas nozare nav lēta un jāatzīst, ka līdz šim veiktie ieguldījumi ir vērā ņemami, tomēr šī attīstība ir jāturpina, lai arī turpmāk ekspertu darbs būtu pielīdzināms līmenim Eiropā. Šobrīd viennozīmīgi var apgalvot, ka pārvaldes rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums ir labā līmenī un sniedz iespēju profesionāli veikt nepieciešamās ekspertīzes.” Papildus tam kā prioritāte tiek izvirzīta arī darba vides uzlabošana, kas tuvākajā laikā plānota ar EEZ projekta Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” palīdzību. Projekta ietvaros, līdztekus citiem pasākumiem, paredzēti arī rekonstrukcijas darbi, tostarp ēkas, kurā atrodas Kriminālistikas pārvalde Rīgā, Bruņinieku ielā, remontdarbi – atsevišķas modernas laboratorijas izbūve un iekštelpu atjaunošana.

Pēdu fiksācijaPēdu fiksācija


“Tāpat būtiski ieguldīt ekspertu kvalifikācijas celšanas pasākumos, ekspertiem apmainoties ar praksi un pieredzi arī starptautiskā līmenī,” turpina pārvaldes priekšnieks: “Šāda veida apmācības un pasākumi notiek nemitīgi, taču jāatzīst, ka pandēmijas laikā spēkā esošie ierobežojumi apgrūtināja šo specifisko zināšanu apmaiņu un iemaņu attīstīšanu, tāpēc turpmākajos gados, iespēju robežās, papildus attālinātai informācijas apmaiņai, būtiski ir arī klātienes pasākumi.”

Pirkstu nospiedumi


Attiecībā par ekspertu un izmeklētāju savstarpējo sadarbības veicināšanu, Kriminālistikas pārvaldes priekšnieks vērš uzmanību, ka sadarbība starp tiesu ekspertu un izmeklētāju ir būtiska, lai katra ekspertīze būtu izmeklēšanā noderīga: “Tas ir stāsts par saskarsmi starp izmeklētāju un ekspertu, lai izmeklēšanā nepieciešamo pierādījumu analīze vai citi ekspertu nodrošinātie pakalpojumi būtu tiešām lietderīgi un ieguldītā darba pievienotā vērtība kļūtu labāka. Kā uzskatāmu piemēru šim efektīvākas sadarbības rezultātam var minēt DNS veikto ekspertīžu jomā – ja iepriekš no 10 ekspertu pārbaudītajiem DNS paraugiem pozitīvi bija vidēji četri līdz pieci, tad šobrīd tie ir jau seši līdz septiņi paraugi. Šī savstarpējā izpratne par notikuma vietu apskatēm, iespējamiem pierādījumiem, to izņemšanām un citām niansēm ir tieši tas, kas ļauj efektīvāk gan izgūt analizējamo materiālu, gan tālāk, pirmstiesas izmeklēšanā, gūt skaidrāku notikušā versiju un nostiprināt tā pierādījumus.”

Pēdu fiksācijaPēdu fiksācija


Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes sastāvā ir ap 200 darbinieku un viņu kompetencē ir plašs spektrs dažādu ekspertīžu virzienu 27 specialitātēs, tostarp notikuma vietu apskates, dažādu objektu apskates un izpētes, piemēram, DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā, narkotisko un psihotropo vielu izpēte, informācijas tehnoloģiju jomu ekspertīzes, ballistiskās ekspertīzes daktiloskopijas, odoroloģijas, grāmatvedības un citās jomās.

2021. gadā Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē tika nozīmētas 10 468 dažādas ekspertīzes un izpētes. Tāpat veiktas vairāk nekā 4000 notikumu vietas apskates un pabeigtas 155 285 dažādu objektu izpētes, kā arī sniegts atbalsts veicot vairāk nekā 3200 citas izmeklēšanas darbības, piemēram, salīdzinošu paraugu izņemšanu, liecību pārbaudi, izmeklēšanas eksperimentu veikšanu un citas darbības, kas nav tūlītēji veicamas notikuma vietā.


Ziņa sagatavota: 2022. gada 21. aprīlī

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem