Latviski English 
 

Aktualitātes

Jaunumi dokumentu izpētē

Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta NR.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros šā gada aprīļa sākumā Ekspertīžu biroja Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļas vecākā eksperte piedalījās divos pasākumos - konferencē “Integraf Currency + Identity” Lionā , Francijā un konferencē “Optical & Digital Document Security” Vīnē, Austrijā. Abi pasākumi bija veltīti vienotai tēmai - jaunumiem dokumentu izdošanas industrijā, dokumentu digitalizācijai, drošai to lietošanai un jaunākajiem tehnoloģiju atklājumiem. Papildus abiem pasākumiem norisinājās izstādes, kur piedalījās drošu dokumentu aizsardzības elementu un produktu ražotāji, naudas un dokumentu ražotāji, pārbaužu iekārtu ražotāji, u.c.

Pasākumos tika apskatītas divas svarīgas dokumentu izdošanas tēmas:
- digitālā dokumentu drošība;
- fiziskā dokumentu drošība.

Ja fiziskā dokumentu aizsardzībā ir sasniegts ļoti augsts līmenis, tad par digitālo dokumentu aizsardzību to vēl nevar teikt. Pasākumos bija iespēja iepazīties ar jaunumiem digitālās drošības sfērā, to pielietojamību dokumentos un pārbaudi.

Divu gadu laikā, kad pandēmijas ietekmē klātienē nenotika neviena tikšanās ar jauno tehnoloģiju izgudrotājiem un to ražotājiem, šī bija lieliska iespēja iepazīties ar jaunākajām dokumentu industrijā piedāvātajām tehnoloģijām. Jāpiezīmē, ka dokumentu izgatavošanā fundamentāli jaunas tehnoloģijas divu gadu laikā nav izdomātas, tomēr daudzas kompānijas ir veiksmīgi strādājušas pie esošo tehnoloģiju uzlabošanas un apvienošanas jaunos produktos, tā radot labi aizsargātus un drošus produktus. Tā piemēram: kompānija “Idemia “ ir veiksmīgi radījusi jaunus produktus zem nosaukuma “Lasink” un “Lasink Helios”, kur demonstrē jaunu pieeju personas fotoattēla izgatavošanai un drošības attēla izgatavošanai. Kompānija “Veridos” radījusi drukāšanas tehnoloģiju apvienoto produktu zem nosaukuma “CLIP ID”, kompānijas “Muhlbauer” radījusi drukāšanas tehnoloģiju apvienoto produktu zem nosaukuma “Alfresco”. Visas kompānijas ir apvienojušas dažādas drukāšanas tehnoloģijas (piemēram: lāzergarvēšana + strūklas druka) vienotos produktos, papildus vēl veidojot pāri attēliem taktilus vai latentus pārklājumus ar optiski iestrādātiem elementiem. Jaunā pieeja palīdz radīt ļoti grūti viltojamus vai izmaināmus produktus. Jaunumi dokumentu ražošanas industrijā ir hologrammu un caurspīdīgo pārklājumu ražotājiem.

Varēja iepazīties, pārbaudīt un salīdzināt darbībā jaunākās “Foster + Freeman Ltd”, “Projektina AG” un “Regula Baltija Ltd” iekārtas. Divas no tām “Foster + Freeman Ltd” un “Projektina AG” jau piedāvā veidot attēlus 3D dimensijās, diemžēl ne viena no iekārtām vēl nespēj veikt mērījumus 3D attēlos. Šīs jaunās iespējas lieliski varētu izmantot, nosakot krustojošo līniju secību viltotos dokumentos. Konferences laikā ar kompāniju “Regula Baltija Ltd”, kas bāzējās Daugavpilī, tika panākta vienošanās par apmeklējumu uz jauno ražotni. Dokumentu tehnisko eksperīžu nodaļa un robežsardzes eksperti strādā ar šīs kompānijas izpētes iekārtām, līdz ar to ir interesanti iepazīties ar jaunākām iekārtām, pārbaudīt darbībā un iespējām uzlabot esošās plašākam ekspertu lokam.

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus - pandēmijas ietekmi un Ukrainas kara ietekmi, tika daudz diskutēts un piedāvāti risinājumi drošu dokumentu un naudas aprites sistēmas izveidošanai. Šie notikumi vēlreiz apstiprināja, ka ir jābūt divām identiski vienādām, drošām un viegli lietojamām vidēm: fiziska dokumentu aprite un digitāla dokumentu aprite. Abām vidēm ir jābūt identiski vienādām un pieejamām, dokumentiem ir jāsatur vienāda informācija. Dokumentiem ir jābūt viegli lietojamiem gan konkrētās valsts iedzīvotājiem, gan ceļotājiem, gan iestādēm, kuras izdod, pārbauda un lieto. Pasākumu laikā ICAO prezentēja jaunos, vienotos noteikumus COVID sertifikātu izgatavošanai un VISAS dokumenta vienotai digitālās formas izgatavošanai. Abi dokumenti, pēc jaunajiem noteikumiem var tikt lietoti gan fiziski, gan digitāli. Noteikumi nosaka, ka neatkarīgi no izdevējvalsts, jebkurā valstī, ar viegli pieejamiem līdzekļiem ir jāspēj nolasīt informācija un jāspēj identificēt persona, informācijai ir jābūt vienotai un viegli saprotamai. Problēmas rada neparedzēti apstākļi: dabas katastrofas, sakaru nepieejamība, infrastruktūras bojāeja, karš, līdz ar to, joprojām ir jābūt pieejamām divām dokumentu aprites vidēm: fiziskai un digitālai. Daudz tika diskutēts par vienotu noteikumu izstrādi pasu digitalizācijai. Digitālā vidē nav problēmu ar jebkādu dokumentu digitalizāciju, bet ir problēma ir drošu digitālu identitātes pierādīšanu vai dokumentu pierādīšanu.

Konferences laikā tika demonstrēti jaunākie Vācijas, Francijas un Austrijas personu identifikācijas dokumenti, to drošības elementi, ražošanas īpatnības un digitālizācijas process. Šobrīd sarežģīts ir pārejas process, lai ieviestu to plašāku darbību sabiedrībā un privātās iestādēs.


Ziņa sagatavota: 2022. gada 26. aprīlī

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem