VP Kriminālistikas pārvaldē veicamie ekspertīžu veidi un pielietotas metodes  
(informācija atjaunota: 07.10.2019.) akreditācija nereglamentētā elastīgā sfērā  
 
EKSPERTĪŽU VEIDS SPECIĀLITĀTES KODS NODAĻA PIELIETOJAMĀS METODES NOSAUKUMS METODES NUMURS AKREDITĀCIJA
ISO 17025
 
Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana 06.03 DNS ekspertīžu nodaļa DNS identifikācija KP-M-1-2005
Grāmatvedības ekspertīze 11.02 Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa Grāmatvedības ekspertīzes metode KP-M-2-2005 -
Informācijas tehnoloģiju ekspertīze 14.01 Infotehnisko ekspertīžu nodaļa Informācijas tehnoloģiju ekspertīžu metode KP-M-4-2006
Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte 15.14 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Šāvienu pēdu ekspertīzes metodes KP-M-5-2006 -
Daktiloskopiskā identifikācija 08.01 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes metode KP-M-9-2007
RB Rīgas ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Zemgales ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Narkotisko, psihotropo vielu identifikācija KP-M-10-2007
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Odoroloģiskā izpēte 20.01 Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa Odoroloģiskās identifikācijas metode KP-M-11-2007 -
Papillārlīniju pēdu vizualizēšana 08.02 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Latento roku pēdu vizualizēšanas un vāji redzamo roku pēdu pastiprināšanas metodes KP-M-12-2007
RB Rīgas ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Zemgales ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Mehanoskopisko pēdu izpēte 27.03 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Slēdzeņu trasoloģisko ekspertīžu metode KP-M-13-2007 -
RB Rīgas ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Ugunsgrēku tehniskā izpēte 28.01 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Drošinātāju tehniskā stāvokļa noteikšana KP-M-19-2007 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
Rokraksta un paraksta izpēte 22.01 Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa Rokraksta ekspertīzes metode KP-M-21-2008
Ugunsgrēku tehniskā izpēte 28.01 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Ugunsgrēku izpētes metode KP-M-24-2010 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
Asins pēdu trasoloģiskā izpēte 27.05 RB Kurzemes ekspertu nodaļa Asins pēdu veidošanās mehānisma noteikšanas metode KP-M-25-2010 -
Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte 15.07 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Sprāgstvielu un sprādziena rezultātā radušos produktu izpēte KP-M-28-2008 -
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Ugunsgrēku tehniskā izpēte 28.01 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Īssavienojuma konstatēšana uz vadiem, kabeļiem vai to fragmentiem ar mikroskopiskās izpētes metodi KP-M-34-2008 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm 12.01 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm KP-M-39-2011 -
RB Rīgas ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Zemgales ekspertu nodaļa
Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte 15.13 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Tekstila šķiedru un to izstrādājumu kriminālistiskās izpētes metode KP-M-40-2012 -
Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte 15.13 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Mājas putnu spalvu un dūnu izpētes metode KP-M-42-2010 -
Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte 15.13 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Dzīvnieku matu izpētes metode KP-M-43-2009 -
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa** 3,6-diacetilmorfīna (heroīna) un kokaīna kvantitatīva satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi KP-M-46-2008 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Metadona kvantitatīva satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi KP-M-47-2008 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte 05.01 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Priekšmeta piederības noteikšana šaujamieroču klasei metode KP-M-48-2008
Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēte 05.02 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Priekšmetu piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai KP-M-49-2008
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
Dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā izpēte 24.01 RB Rīgas ekspertu nodaļa Nāves laika noteikšana pie līķa ārējās apskates notikuma vietā KP-M-52-2008 -
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Kanabisa un kanabisa produktu identifikācija ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi KP-M-53-2011 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Narkotisko, psihotropo vielu identifikācija ar GC/FID metodi* KP-M-54-2010 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa** Amfetamīna un to atvasinājumu kvantitatīvā satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi KP-M-55-2008 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte 15.05 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Naftas produktu identificēšana ar GC/FID metodi KP-M-56-2012
Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm 10.01 Infotehnisko ekspertīžu nodaļa Skaņu ierakstu ekspertīžu metode KP-M-57-2012 -
Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem 10.02
Homoskopisko pēdu izpēte 27.01 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Apavu pēdu izpētes metode KP-M-58-2013 -
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Zemgales ekspertu nodaļa
Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte 05.01 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Šāvienu apstākļu izpētes metode KP-M-59-2014 -
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Sintētisko kanabinoīdu identifikācija ar GH/MS metodi KP-M-60-2014 -
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Dokumentu tehniskā izpēte 09.01 Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa Dokumentu tehniskās izpētes metode KP-M-63-2015
Spirta un alkohola izpēte 15.10 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Spirta (etanola) un alkoholu identifikācija ar gāzu hromatogrāfijas (GH/FID) metodi KP-M-68-2016
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Spirta un alkohola izpēte 15.11 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei  Regula EK2870/2000
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Homoskopisko pēdu izpēte Mehanoskopisko pēdu izpēte 27.01 27.03 Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa Kopējā trasoloģiskās izpētes metode KP-M-69-2017 -
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
Homoskopisko pēdu izpēte 27.01 RB Zemgales ekspertu nodaļa
Mehanoskopisko pēdu izpēte 27.03 RB Rīgas ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
- - RB Rīgas ekspertu nodaļa Notikuma vietas izpētes metode KP-M-72-2017 -
RB Vidzemes ekspertu nodaļa
RB Kurzemes ekspertu nodaļa
RB Zemgales ekspertu nodaļa
RB Latgales ekspertu nodaļa
Auksto ieroču izpēte 04.01 RB Kurzemes ekspertu nodaļa Auksto ieroču izpētes metode KP-M-73-2019 -
Dokumentu materiālu izpēte 15.01 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Dokumentu materiālu ķīmiskā izpēte KP-M-74-2019 -
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Narkotisko un psihotropo vielu identifikācija ar LC/TOF-MS KP-M-75-2019 -
Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Butilacetāta ekstrakcijas grupas vielu kvantitatīvā satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi KP-M-76-2019 -
- 15.04 Ķīmisko ekspertīžu nodaļa Toluola ekstrakcijas grupas (I) vielu kvantitatīvā satura analīze ar gāzu hromatogrāfijas (GC/FID) metodi KP-M-77-2019 -  
             
             
* - rezerves metode, ja testēšanu ar pamatmetodi (10.M) nav iespējams veikt  
             
** - izmanto ar doto Metodi nosakāmajām vielām, ja tām nav kalibrācijas attiecīgi pēc KP-M-76-2019 vai KP-M-77-2019 metodes