Latviski English 
 

Kvalitātes vadības nodaļa

Par nodaļu

2004.gadā VP Kriminālistikas pārvaldē sāka izstrādāt un ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standartam. 2006.gadā iegūta akreditācija jomā - DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā. 2010.gadā akreditētas 8 jomu 16 metodes.


 • Funkcijas:
 • Izstrādā, ievieš un uztur kvalitātes pārvaldības sistēmu.
 • Nodrošina un uztur dokumentu vadību.
 • Plāno un veic iekšējos kvalitātes auditus.
 • Organizē starptautiskos starplaboratoriju testus.
 • Sagatavo un organizē prasmju pārbaudes.
 • Piedalās metožu validācijā.
 • Veic preventīvo un korektīvo pasākumu uzraudzību.
 • Veic klientu, darbinieku aptaujas un apkopo iegūtos rezultātus.
 • Organizē un koordinē Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas auditus.

VP Kriminālistikas pārvaldē ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības".

VP Kriminālistikas pārvaldē tiek izstrādāta un ieviesta kvalitātes sistēma saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17020 „Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju”.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas nozīme

 • Nodrošina procesa norises un veikto darbību izsekojamību.
 • Identificē kritiskos punktus, kas var ietekmēt ekspertīzes rezultātu, un nosaka pasākumus to novēršanai.
 • Nodrošina iekšējo uzraudzību un nepārtrauktu pilnveidošanos.

Akreditācijas nozīme

 • VP Kriminālistikas pārvaldes ekspertu atzinumus atzīst starptautiski bez atkārtotas novērtēšanas.
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšnieka p.i. Inna Kudrjašova
Kontakttālrunis: 67208471
E-pasts: Inna.Kudrjasova@ekspertize.vp.gov.lv

 
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem