Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (amats bez speciālās dienesta pakāpes)
  2. Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (darbs ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Galvenie pienākumi:
- Izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020 standartiem
- Izstrādāt un uzturēt Kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju, piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu un rīcības instrukciju izstrādē
- Nodrošināt Kvalitātes vadības nodaļas (KVN) dokumentu un personāla vadību saskaņā ar Pārvaldes noteikto politiku, stratēģiju, mērķiem un prioritātēm
- Veikt KVN darbinieku paveiktā darba uzskaiti un analīzi, sagatavot atskaites un informēt vadību par darba rezultātiem
- Kontrolēt jauno metožu izstrādes plāna izpildi un ieviešanu
- Uzraudzīt preventīvos un korektīvos pasākumus
- Nodrošināt Pārvaldes darbinieku apmācību kvalitātes jautājumos
- Informēt Pārvaldes personālu par izmaiņām kvalitātes rokasgrāmatā
- Piedalīties auditos, auditu rezultātu apkopošanā un analīzē
- Organizēt kompetences uzturēšanas testus un kvalifikācijas paaugstināšanas mācības Pārvaldes personālam, reģistrēt apmācības un izvērtēt sertifikācijas/ resertifikācijas dokumentus
- Piedalīties Pārvaldes mācību plāna izpildē
- Apkopot datus vadības pārskatam
- Organizēt Pārvaldes darbinieku kompetences uzturēšanas pasākumus
- Veicināt Pārvaldes starptautisko sadarbību ar līdzīgām iestādēm ārvalstīs, aktīvi piedalīties starptautiskajos projektos

Prasības pretendentiem:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinībās
- zināšanas par standarta un nestandarta testēšanas un kalibrēšanas metodēm un to validāciju
- zināšanas par mērījumu nenoteiktību, pieļaujamām novirzēm, to novērtēšanu un ietekmi uz eksperta atzinumu
- analītiska domāšana, prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītajos jautājumos
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
- datorprasmes darbam ar Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Visio, Access)
- prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, kā arī spēja strādāt komandā (darba grupās)
- augsta atbildības sajūta, labas sadarbības prasmes un komunikabilitāte
- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisko projektu vadībā

Piedāvājam:
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: vadītājs
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - EUROPASS) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “KVN vadītājs” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv līdz 01.12.2017(ieskaitot)

Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Šaujamieroču, gāzes ieroču un pneimatisko ieroču daļu pēdu salīdzināšana uz izšautām lodēm un šautām čaulām, lai noteiktu vai attiecīgās lodes ir izšautas un attiecīgās čaulas ir šautas konkrētajā šaujamierocī.
Noteikt priekšmeta piederību šaujamieroču kategorijai.
Objekta konstrukcijas, darbības algoritma un īpašību izpēte, to salīdzināšana, izvērtēšana un šaujamieroča pazīmju kopuma konstatēšana.
Priekšmetu piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai.
Šāviena pēdu un apstākļu izpēte.

Galvenie pienākumi:
- veikt ballistiskās ekspertīzes
- sagatavot atzinumus par ekspertīzē iegūtiem rezultātiem

Prasības pretendentiem:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas (angļu vai vācu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office
- spēja strādāt komandā
- spēja ātri apgūt jauno
- par priekšrocībām tiks uzskatītas zināšanas par ieročiem un munīciju, kriminālistikā, iemaņas fotografēšanā

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime: 14.1
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- eksperta amatam nepieciešamās apmācības
- interesants, dinamisks darbs
- stabilu atalgojumu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - EUROPASS) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Eksperts-ballists” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv

 

UzmanībuKandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem