Latviski English 
 

Vakances

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde regulāri izskata kandidātus dažādiem amatiem, ne tikai zemāk norādītām vakancēm.
Ja jums ir vēlme pievienoties Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldes kolektīvam, lūdzam sūtīt pieteikuma vēstuli uz kp@vp.gov.lv ar norādi “Gribu kļūt par ekspertu”, pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Vakances

  1. Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļas vecākais speciālists
  2. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais speciālists - IT speciālists
  3. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts
  4. DNS ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts
  5. Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts
  6. Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts
  7. Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts - ballists
  8. Ķīmisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts
  9. Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts
  10. Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts - akustiķis

Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļas vecākais speciālists (darbs ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020) (Amats bez speciālās dienesta pakāpes)

bilde

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko speciālistu Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļā (uz darba līguma pamata).

Amata galvenie pienākumi:
- uzturēt kvalitātes vadības sistēmu Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020 standartiem, kā arī ieviest un izstrādāt rīcības plānus kvalitātes vadības sistēmas attīstībai;
- izstrādāt un piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu un rīcības instrukciju izstrādē;
- sadarboties ar Pārvaldes nodaļām kvalitātes dokumentu izstrādē un aktualizēšanā;
- administrēt iekšējo kvalitātes vadības dokumentu sistēmu;
- nozīmēto auditu organizēšana un veikšana, auditu rezultātu apkopošana un analīze;
- personāla vadības procesa uzturēšana un dokumentu vadības izsekojamības nodrošināšana;
- kompetences uzturēšanas testu un kvalifikācijas paaugstināšanas mācību organizēšana Pārvaldes personālam, reģistrēšana, sertifikācijas/ resertifikācijas dokumentu izvērtēšana;
- projektiem nepieciešamas informācijas meklēšana, apkopošana un pieteikumu izstrāde;
- statistisko datu apkopošana un analīze.

Prasības pretendentiem:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- vēlamas zināšanas un pieredze kvalitātes sistēmas procesu nodrošināšanā;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta, spēja darbu organizēt pašam un iekļauties noteiktajos termiņos;
- labas saskarsmes, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
- pacietība, stresa noturība;
- teicamas latviešu valodas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstos;
- labas angļu valodas zināšanas;
- labas datorprasmes, spēja strādāt ar Microsoft Office;
- spēja strādāt komandā.

Tiks uzskatīts par priekšrocību:
- pieredze starptautiskajos projektos;
- pieredze inforgrafikas veidošanā.

Piedāvājam:
- amatam nepieciešamās apmācības saistībā ar likumdošanu, normatīvajām prasībām un iekšējiem noteikumiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbu;
- dinamisku, uz attīstību vērstu darbu draudzīgā kolektīvā;
- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
- stabilu atalgojumu;
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
- iespēju braukt ārzemju komandējumos.

Informācija par amatu un darba laiku:
- Amats: vecākais speciālists.
- Darba laiks: 8:00-16:30 (pilna slodze).
- Darba vieta: Stabu iela 89, Rīga.
- Bruto alga: 1082 – 1241 euro.
- Profesijas kods: 242313.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "KVAPn vecākais speciālists" sūtīt līdz 2023.gada 28.februārim VP GKrPP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniecei Olgai Krūmiņai uz e-pasta adresi olga.krumina@ekspertize.vp.gov.lv.

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais speciālists - IT speciālists

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko speciālistu Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).

Pamatpienākumi:
- veikt tehniskos darbus IT jomā (veidot spoguļkopijas/klonus, izgūt datus no mobilajiem telefoniem, instalēt operētājsistēmas, rūpēties par sistēmu/programmu atjauninājumiem, uzturēt iekārtas, veikt lodēšanu u.c.)
- uzturēt iekārtu sarakstu;
- uzturēt cieto disku donoru reģistru;
- veikt citus eksperta uzdotos uzdevumus;
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšanā notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu). Konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- profesionālā vidējā izglītība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, augstākā izglītība - students vai absolvents;
- priekšrocība izglītībai inženierzinātņu jomā

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- zināšanas IT tehnoloģijās;
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem;
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī);
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos;
- vēlamas lodēšanas prasmes.

Informācija par amatu un darba grafiku:
- amats: vecākais speciālists
- atalgojums (bruto): no 1082 līdz 1264 EUR
- darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze) (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA).
- darba vieta: Bruņinieku 72B, Rīga

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgus darba apstākļus jaunajās izremontētās telpās;
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs;
- iespēju klūt par IT ekspertu
- stabilu atalgojumu un normētu darba laiku;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
- izaugsmes iespējas
- sociālo garantiju sistēmu (veselības apdrošināšana, papildus atvaļinājumi, pabalsti).

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "Vakance - IT speciālists" sūtīt VP GKrPP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšnieka p.i. Olgai Šeršņovai uz e-pasta adresi olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv līdz 2022.gada 30.jūnijam

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts uz pilno slodzi

bilde

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko ekspertu Infotehnisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi noziegumu veidi, kuru izdarīšanai ir izmantota datortehnika, portatīvā elektronika un tml. tehniskās ierīces);
- veikt informācijas izgūšanu/atjaunošanu no datu nesējiem, kā arī iegūtās informācijas interpretēšanu;
- veikt mobilo telefonu apskates (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu);
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu), konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas IT tehnoloģijās;
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem;
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī);
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b jaunās izremontētās telpās;
- darbu uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.
- izaugsmes iespējas

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “IT eksperts” uz e-pastu: olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208273.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pastāv arī iespēja pretendēt uz amatu ar speciālo dienesta pakāpi. Papildus informācijas noskaidrošanai, lūdzam sazināties ar Olgu Šeršņovu.

DNS ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts uz pilno slodzi

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu DNS ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).

Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt Nacionālās DNS datu bāzes paraugus - DNS izdalīšanu no šūnām, attīrīšanu, amplifikāciju (PĶR), fragmentu analīzi, datu interpretāciju)
- uzturēt Nacionālo DNS datu bāzi – veikt DNS profilu ievadīšanu, pārbaudi, sakritības gadījumā paziņot procesa virzītājam;
- darbs ar veselībai nekaitīgiem izdalīšanas un amplifikācijas reaģentiem, pipetēm, automatizētiem biorobotiem, PĶR iekārtām un gēnu analizatoriem;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bioloģijas, ķīmijas vai medicīnas zinātnēs;
- specializācija – molekulārā bioloģija vai molekulārā medicīna tiks uzskatīta par priekšrocību.

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- pieredze laboratorijas darbā;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā.

Informācija par amatu un darba grafiku:
- amats: vecākais tiesu eksperts;
- mēnešalga 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze 40 stundas nedēļā) izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā;
- darba vieta: Bruņinieku 72B, Rīga.

Mēs piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē;
- aapmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt profesionālās zināšanas un ar laiku iegūt tiesu eksperta sertifikātu, kas ļauj veikt DNS ekspertīzes;
- stabilu atalgojumu un normētu darba laiku;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
- sociālo garantiju sistēmu (veselības apdrošināšana, papildus atvaļinājumi, pabalsti).

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "Vakance - DNS eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja DNS ekspertīžu nodaļas priekšniekam uz e-pasta adresi eriks.kusners@ekspertize.vp.gov.lv tālrunis uzziņām: 67208449.

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts uz pilno slodzi

bilde

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko ekspertu grāmatvedības ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt grāmatvedības ekspertīzes (ekonomiskie noziegumi – krāpšana, piesavināšanās, iztrūkumi, novešana līdz maksātnespējai, fiktīva nodarbināšana u.c.);
- nepieciešamības gadījumā piedalīties dokumentu izņemšanā to glabāšanas vietā, par dokumentu izņemšanu konsultēt procesa virzītājus;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- piedalīties jaunu metožu izstrādē un pilnveidošanā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomika vai komerczinības);
- specializācija – grāmatvedība tiks uzskatīta par priekšrocību;
- darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā;
- darbs MS Word, MS Excel vidē;
- prasme izteikties, tekstu rakstība;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amata pildīšanu saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, darba vieta Stabu iela 89, Rīga;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas un padomus;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Grāmatvedības eksperts” uz e-pastu: baiba.civcisa@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208638.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes papillārlīniju pēdu vizualizēšanas izpētes jomā (izpētes objektu apstrāde un pēdu vizualizēšana ar ķīmiskām metodēm un to fiksēšana). Pienākumu pildīšanā ietilpst pastāvīgs darbs ar ķīmiskām vielām, pielietojot fizikāli-ķīmiskās vizualizācijas metodes;
- darbs ar digitālas pēcapstrādes iekārtām;
- digitālo materiālu sagatavošana ekspertīzei ar foto apstrādes programmu Adobe Photoshop;
- veikt ekspertīzes daktiloskopiskās identifikācijas izpētes jomā (personas identifikācija pēc roku pirkstu/delnu un basu kāju pēdās esošajām papillārrakstu uzbūves pazīmēm). Pastāvīgs darbs ar optiskām palielināšanas ierīcēm;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Fizikālās zinātnes);
- specializācija – ķīmija tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas ķīmijas jomā, prasme sagatavot un izmantot ķīmiskajā izpētē nepieciešamos šķīdumus;
- pieredze fotografēšanā izmantojot digitālo fotoaparātu;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī vēlams pārzināt Adobe Photoshop;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “DEN eksperts (dakto vizualizēšana)” uz e-pastu: kp@vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208623.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts - ballists

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes ballistiskās izpētes jomā;
- darbs ar digitālajām iekārtām;
- digitālo materiālu sagatavošana ekspertīzei ar foto apstrādes programmu Adobe Photoshop;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- piedalīties komisiju un darba grupu darbā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.
Pienākumu pildīšana saistīta ar darbu pie displeja, ar optiskām palielināšanas ierīcēm, ķīmiskām vielām un citiem ikgadējā darba vides risku novērtēšanā noteiktiem darba vides risku faktoriem (svins). Pienākumu pildīšanā ietilpst pastāvīgs darbs ar ieročiem un munīciju.
Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- par priekšrocībām tiks uzskatīta tehniskā izglītība, zināšanas par ieročiem un munīciju, kriminālistikā;
- pieredze fotografēšanā izmantojot digitālo fotoaparātu;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī vēlams pārzināt Adobe Photoshop;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “ITEN eksperts (Ballistika)” uz e-pastu: kp@vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208767.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Ķīmisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Ķīmisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt dažādu vielu ķīmisko izpēti, izmantojot gāzu hromatogrāfijas metodes u.c. analītiskās ķīmijas metodes;
- piedalīties kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā;
- izstrādāt metožu projektus, veikt metožu validēšanu;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijas jomā;
- iepriekšēja darba pieredze ar gāzu hromatogrāfijas iekārtām tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze laboratorijas darbā;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- prasme organizēt, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Vakance – ĶEN eksperts” uz e-pastu: inga.vovere@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208405.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt dokumentu tehniskās ekspertīzes – noteikt dokumentu drukas veidu, konstatēt dokumentu viltojumus;
- darbs ar optiskās palielināšanas iekārtām – lupa, mikroskops;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- specializācija – ķīmija tiks uzskatīta par priekšrocību;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, darbības interneta vidē;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Vakance - Dokumentu tehnisko ekspertīžu eksperts” uz e-pastu: marcis.sedlenieks@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208601.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts - akustiķis

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Skaņu ierakstuo ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes skaņu ierakstu jomā - personu identifikāciju personu identifikāciju pēc balss akustiskajiem parametriem;
- noteikt skaņu ieraksta autentiskumu;
- veikt skaņu ierakstu aparatūras izpēti;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
- praktiskā pieredze ar skaņu apstrādes programmām;
- iepriekšējā muzikāla pieredze vai izglītība tiks uzstatītas par priekšrocību;
- labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, darbības interneta vidē;
- darbības ar skaņas apstrādes programmām;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu un angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- darbu uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu 1284 EUR - 1474 EUR (bruto);
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
- izaugsmes iespējas;
- sociālo garantiju sistēmu (veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājumi).

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Eksperts - akustiķis” uz e-pastu: daina.blazevica@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208462.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem