Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (IT speciālists) (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  2. Skaņu ierakstu eksperts-akustiķis (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  3. Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (amats bez speciālās dienesta pakāpes)
  4. Kvalitātes vadības vecākais speciālists (amats bez speciālās dienesta pakāpes)
  5. Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  6. DNS ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts (darbs ar nacionālās DNS datubāzes paraugiem) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (IT speciālists) (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Galvenie pienākumi:
- piedalīties datu nesēju apskatēs – sagatavot datu nesējus kriminālprocesam nepieciešamas informācijas izgūšanai, kas nav saistīta ar izpētes veikšanu. Sagatavošanas procesā ietvaros ar pieejamiem programmatūras līdzekļiem veikt datu indeksāciju un šķirošanu. Nodrošināt procesa virzītājam darba vietu ar datorsistēmu apskates veikšanai. Procesa virzītāja atlasīto informāciju noformēt pielikumā saskaņā ar instrukciju. Apskatēs laikā sniegt procesa virzītājam profesionālo palīdzību savas kompetences ietvaros (ja ir nepieciešams)
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu). Konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā
- piedalīties mobilo telefonu apskatēs (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu)
- pēc procesa virzītāja uzdevuma piedalīties citās izmeklēšanas darbībās vai pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma – operatīvajās darbībās
- pēc procesa virzītāja pieprasījuma veidot spoguļkopijas
- izmantojot specializēto programmatūru veikt informācijas izgūšanu/eksportēšanu no datu nesējiem. Procedūra attiecas uz darbībām kuras nav saistītas ar izpētes veikšanu
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem

Prasības pretendentiem:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- interese IT tehnoloģijās
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām (var būt hobija līmenī)
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- spēja ātri apgūt jauno
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts
- Amata saime, līmenis: 14.1. IIIB
- Darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs
- darbu jaunās izremontētās telpās
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - Europass) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "IT eksperts-speciālists" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšnieka p.i. Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

Skaņu ierakstu eksperts-akustiķis (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Galvenie pienākumi:
- veikt ekspertīzes, t.i. personu identifikāciju pēc balss akustiskajiem parametriem
- noteikt skaņu ieraksta autentiskumu un montāžu
- veikt skaņu ierakstu aparatūras izpēti
- sagatavot atzinumus par ekspertīzē iegūtiem rezultātiem

Prasības pretendentiem:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas (angļu vai vācu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office, Photoshop
- spēja strādāt komandā
- spēja ātri apgūt jauno
- par priekšrocībām tiks uzskatītas zināšanas akustikā, skaņas apstrādē, orientēšanās skaņu ierakstu formātos un skaņu ierakstu tehnikā, zināšanas darbam ar "Sound Forge" un "Adobe Audition"

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts
- Amata saime, līmenis: 14.1. IIIC
- Darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- eksperta amatam nepieciešamās apmācības
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - Europass) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Skaņu ierakstu eksperts-akustiķis" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšnieka p.i. Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (darbs ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Galvenie pienākumi:
- Izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020 standartiem
- Izstrādāt un uzturēt Kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju, piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu un rīcības instrukciju izstrādē
- Nodrošināt Kvalitātes vadības nodaļas (KVN) dokumentu un personāla vadību saskaņā ar Pārvaldes noteikto politiku, stratēģiju, mērķiem un prioritātēm
- Veikt KVN darbinieku paveiktā darba uzskaiti un analīzi, sagatavot atskaites un informēt vadību par darba rezultātiem
- Kontrolēt jauno metožu izstrādes plāna izpildi un ieviešanu
- Uzraudzīt preventīvos un korektīvos pasākumus
- Nodrošināt Pārvaldes darbinieku apmācību kvalitātes jautājumos
- Informēt Pārvaldes personālu par izmaiņām kvalitātes rokasgrāmatā
- Piedalīties auditos, auditu rezultātu apkopošanā un analīzē
- Organizēt kompetences uzturēšanas testus un kvalifikācijas paaugstināšanas mācības Pārvaldes personālam, reģistrēt apmācības un izvērtēt sertifikācijas/ resertifikācijas dokumentus
- Piedalīties Pārvaldes mācību plāna izpildē
- Apkopot datus vadības pārskatam
- Organizēt Pārvaldes darbinieku kompetences uzturēšanas pasākumus
- Veicināt Pārvaldes starptautisko sadarbību ar līdzīgām iestādēm ārvalstīs, aktīvi piedalīties starptautiskajos projektos

Prasības pretendentiem:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinībās
- zināšanas par standarta un nestandarta testēšanas un kalibrēšanas metodēm un to validāciju
- zināšanas par mērījumu nenoteiktību, pieļaujamām novirzēm, to novērtēšanu un ietekmi uz eksperta atzinumu
- analītiska domāšana, prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītajos jautājumos
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
- datorprasmes darbam ar Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Visio, Access)
- prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, kā arī spēja strādāt komandā (darba grupās)
- augsta atbildības sajūta, labas sadarbības prasmes un komunikabilitāte
- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisko projektu vadībā

Piedāvājam:
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: vadītājs
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “KVN vadītājs” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv līdz 29.09.2017(ieskaitot)

Kvalitātes vadības vecākais speciālists (darbs ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Galvenie pienākumi:
- Izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020 standartiem
- Izstrādāt un piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu un rīcības instrukciju izstrādē
- Veikt Prīmes lēmumu izpildes uzraudzību Pārvaldē akreditācijas nodrošināšanai
- Nozīmēto auditu organizēšana un veikšana, auditu rezultātu apkopošana un analīze
- Kompetences uzturēšanas testu un kvalifikācijas paaugstināšanas mācību organizēšana Pārvaldes personālam, reģistrēšana, dalība testu paraugu sagatavošanā, novērtēšanas organizēšana, sertifikācijas/ resertifikācijas dokumentu izvērtēšana
- Pārvaldes mācību plāna izpilde
- Personāla vadības procesa uzturēšana un dokumentu vadība izsekojamības nodrošināšanai
- Pārvaldes lietu nomenklatūras pārbaudīšana un papildināšana
- Datu apkopošana vadības pārskatam

Prasības pretendentiem:
- vidējā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām kvalitātes nodrošināšanā un vadībā
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, pacietība un labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office
- spēja strādāt komandā

Piedāvājam:
- amatam nepieciešamās apmācības saistībā ar likumdošanu un normatīvajām prasībām, kas attiecas uz Pārvaldes darbu
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: vecākais speciālists
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “KVN vecākais speciālists” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv līdz 03.09.2017(ieskaitot)

Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Šaujamieroču, gāzes ieroču un pneimatisko ieroču daļu pēdu salīdzināšana uz izšautām lodēm un šautām čaulām, lai noteiktu vai attiecīgās lodes ir izšautas un attiecīgās čaulas ir šautas konkrētajā šaujamierocī.
Noteikt priekšmeta piederību šaujamieroču kategorijai.
Objekta konstrukcijas, darbības algoritma un īpašību izpēte, to salīdzināšana, izvērtēšana un šaujamieroča pazīmju kopuma konstatēšana.
Priekšmetu piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai.
Šāviena pēdu un apstākļu izpēte.

Galvenie pienākumi:
- veikt ballistiskās ekspertīzes
- sagatavot atzinumus par ekspertīzē iegūtiem rezultātiem

Prasības pretendentiem:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas (angļu vai vācu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office, Photoshop
- spēja strādāt komandā
- spēja ātri apgūt jauno
- par priekšrocībām tiks uzskatītas zināšanas par ieročiem un munīciju, kriminālistikā, iemaņas fotografēšanā

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts
- Amata saime, līmenis: 14.1. IIIC
- Mēnešalgu grupa: 10
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- eksperta amatam nepieciešamās apmācības
- interesants, dinamisks darbs
- stabilu atalgojumu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Eksperts-ballists” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv

DNS ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts (darbs ar nacionālās DNS datubāzes paraugiem) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Galvenie pienākumi:
- Veikt DNS datubāzes iesūtīto paraugu DNS profilu noteikšanu
- Ievadīt DNS profilus nacionālajā DNS datubāzē
- Veikt profilu meklēšanu DNS datubāzē, sakritības gadījumā veikt verifikāciju un informēt attiecīgo procesa virzītāju
- Veikt regulāru datubāzes datu pārbaudi un salīdzināšanu ar sodu reģistru
- Nepieciešamības gadījumā veikt saņemto paraugu reģistrāciju personu reģistrācijas sistēmā

Prasības pretendentiem:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bioloģijā vai bioķīmijā)
- prasme strādāt ar molekulāras bioloģijas metodēm (PCR reakciju)
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, pacietība un labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office
- spēja strādāt komandā

Piedāvājam:
- eksperta amatam nepieciešamās apmācības
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "eksperts datubāzei" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes DNS ekspertīžu nodaļas priekšnieka p.i. Olgai Gobrusjonokai uz e-pasta adresi olga.gobrusjonoka@ekspertize.vp.gov.lv

 

UzmanībuKandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem