Latviski English 
 

Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

Kriminālistikas pārvaldes Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļas eksperti veic Latvijas un ārvalstu dokumentu tehniskās ekspertīzes (dažādi personu identifikācijas dokumenti, vadītāja apliecības, maksājumu kartes, kompaktdiski, utt.).) un rokraksta ekspertīzes

Šajās ekspertīzēs tiek noteikta dokumentu un to rekvizītu, piemēram, zīmogu nospiedumu, atbilstība paraugiem, to izgatavošanas veids. Tāpat tiek noskaidrots izmainīto ierakstu sākotnējais saturs un atjaunoti izdzēstie vai laika gaitā izzudušie ieraksti. Izmantojot speciālu programmatūru, identificē krāsu elektrofotogrāfiskās drukas iekārtas (kopētāji un printeri).

Rokraksta ekspertīze ir personas identifikācija pēc rokraksta un paraksta salīdzināmās izpētes ceļā.

Minētās ekspertīzes tiek veiktas arī privātām un juridiskām personām kā maksas pakalpojums.


 1. Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļā tiek veiktas sekojošas ekspertīzes:
 2. Dokumentu rekvizītu ekspertīze
 3. Zīmogu un spiedogu nospiedumu ekspertīze
 4. Rakstāmmašīnu un citu zīmes drukājošu iekārtu tekstu ekspertīze
 5. Poligrāfiskās un ar pavairošanas tehniku izgatavotās produkcijas ekspertīze
 6. Vērtspapīru, loterijas biļešu ekspertīze
 7. Rokraksta ekspertīze

Dokumentu rekvizītu ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Kādā veidā izgatavota ekspertīzei iesniegtā dokumenta veidlapa?
 3. Vai iesniegtā veidlapa atbilst noteiktajai formai?
 4. Vai iesniegtā rokraksta teksts, paraksts izpildīts ar kopēšanas tehniskajiem paņēmieniem?
 5. Vai iesniegtā dokumenta sākotnējā saturā ir izdarītas izmaiņas, ja ir – kādā veidā?
 6. Kāds ir sākotnējā teksta saturs dokumentā, kurā izdarītas izmaiņas?
 7. Kāds ir izbalējušo, aplieto, svītroto vai aizlīmēto tekstu (ierakstu) saturs?
 8. Kāds ir sadedzināto dokumentu saturs?
 9. Kāda ir ierakstu, parakstu, zīmoga nospiedumu u.c. krustojošos elementu izpildīšanas secība?
 10. Vai ieraksti ir izpildīti ar konkrētu rakstāmpiederumu (pildspalvu, zīmuli; utt.)?
 11. Vai atsevišķās dokumenta daļas pirms sadalīšanas neveidoja agrāk vienu veselu dokumentu?
 12. Vai dokumenta vairāki eksemplāri ir izpildīti vienlaicīgi (vienā paņēmienā)?
 13. Vai fotokartiņa (marka) nav pārlīmēta, dokumenta atsevišķie fragmenti (lapas, un tml.) nav ielīmēti.

Zīmogu un spiedogu nospiedumu ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Kādā veidā iegūts zīmoga (spiedoga) attēls uz dokumenta?
 3. Vai nospiedums uzspiests ar iesniegto zīmogu (spiedogu), vai zīmogu (spiedogu), kuru nospiedumu paraugi ir iesniegti ekspertīzei?
 4. Vai nospiedumi dažādos dokumentos uzspiesti ar vienu un to pašu zīmogu (spiedogu)?
 5. Kādā veidā izgatavots zīmogs (spiedogs), kura nospiedumi ir dokumentā?
 6. Kādā veidā izgatavots iesniegtais zīmogs (spiedogs)?

Zināšanai:
Zīmogu (spiedogu) nospiedumu identificēšanai salīdzināmais materiāls ir šo zīmogu (spiedogu) nospiedumu paraugi.

Eksperimentālos zīmogu (spiedogu) nospiedumu paraugus iegūst uz baltas gludas papīra lapas uzspiežot zīmogu (spiedogu), ne mazāk kā 10 reizes ar dažādu spēku un krāsvielas daudzumu. Nospiedumiem jābūt skaidriem, kontrastainiem.

Ja pētāmais zīmoga nospiedums izdarīts senāk kā pirms gada, tad būtu vēlami šī zīmoga nospiedumu paraugi, kuri izgatavoti apmēram izpētāmā zīmoga nospieduma uzspiešanas laikā.

Rakstāmmašīnu un citu zīmes drukājošu iekārtu tekstu ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Kādā veida ir izpildīts ekspertīzei iesniegtais dokuments?
 3. Kāds ir zīmju drukas iekārtas vai rakstāmmašīnas tips, veids, ar kuru nodrukāts konkrētais dokuments?
 4. Vai iesniegtais dokuments nodrukāts ar iekārtu, ar kuru izgatavoti ekspertīzei iesniegtie paraugi?
 5. Vai iesniegtais dokuments nodrukāts vienā paņēmienā (vai nav notikusi piedrukāšana)?
 6. Vai vairāki dokumenta eksemplāri nodrukāti vienlaicīgi?

Poligrāfiskās un ar pavairošanas tehniku izgatavotās produkcijas ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Kāds poligrāfiskais paņēmiens (veids, tips) ir pielietots dokumenta izgatavošanā?
 3. Vai dokuments ir iespiests ar konkrēto iespiedformu?i
 4. Vai dokumenta izgatavošanai izmantota konkrēta tipogrāfijas iekārta?
 5. Pie kāda veida pavairojamās tehnikas pieder iekārta, ar kuru izgatavots dokuments?
 6. Vai dokuments izgatavots ar pavairojamo iekārtu, ar kuru izgatavotie paraugu oriģināli ir iesniegti ekspertīzei?i
 7. Vai dokuments izgatavots ar krāsu lāzerprinteri (kopētāju), kuru izgatavoto paraugu oriģināli ir iesniegti ekspertīzei, kāds ir krāsu lāzerprintera (kopētāja) sērijas numurs un kāda ir iekārtas iegādātāja adrese? Vai dažādi dokumenti izgatavoti ar vienu un to pašu iekārtu?i

Vērtspapīru, loterijas biļešu ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai ekspertīzei iesniegtā loterijas biļete, citi vērtspapīri nav viltoti?
 3. Kādā veidā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem viltots iesniegtais vērtspapīrs?
 4. Vai dažādās vietās izņemtie vērtspapīri nav izgatavoti vienādā veidā?
 5. Kādu iemeslu dēļ dotais vērtspapīrs atšķiras no noteiktā parauga (gadījumos, kad vērtspapīrs nav viltots)?
 6. Kādas ir viltoto vērtspapīru izgatavošanai pielietoto ierīču īpašības un pazīmes?
 7. Kāds materiāls izmantots vērtspapīra izgatavošanai?

Rokraksta ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai rokraksta tekstu (parakstu N… vārdā) dokumentā ir izpildījis (usi) N…?
 3. Vai rokraksta tekstu dažādos dokumentos (vai dažādās viena dokumenta vietās) ir izpildījusi viena un tā pati persona?
 4. Vai parakstus dokumentos ir izpildījusi viena un tā pati persona?
 5. Vai rokraksta teksts ir izpildīts apzināti izmainītā rokrakstā?
 6. Vai rokraksta teksts ir izpildīts ar kreiso roku (ja persona parasti raksta ar labo roku)?
 7. Vai paraksti ir izpildīti atdarinot N… parakstu?
 8. Vai rokraksta teksts ir izpildīts kādos neparastos rakstīšanas apstākļos?

Zināšanai:

Lai noteiktu ierakstu un parakstu izpildītāju, uz ekspertīzi jānosūta brīvie, nosacīti brīvie un eksperimentālie personas rokrakstu un parakstu paraugi:
- par brīvajiem rokraksta, parakstu paraugiem uzskatāmi tie, kas izpildīti pirms nozieguma izdarīšanas;
- eksperimentālie rokraksta, parakstu paraugi tiek izpildīti speciāli ekspertīzes veikšanai;
- pie nosacīti brīvajiem rokraksta, parakstu paraugiem pieskaitāmi tie, kas izpildīti pēc nozieguma izdarīšanas, bet ne speciāli ekspertīzes vajadzībām.

Sagatavojot rokraksta paraugus ekspertīzei, nepieciešams zināt, ka burti, vārdi un īpašvārdi, cipari tekstā, par ko radušies jautājumi, ir jāsalīdzina ar tiem pašiem burtiem, vārdiem un īpašvārdiem, cipariem izpētāmajā dokumentā.

Nav iespējams salīdzināt savā starpā vārdu “grāmata” ar vārdu “burtnīca” vai kursīvā rokrakstā rakstītu tekstu ar tekstu, kas rakstīts ar drukātiem burtiem un burtu, kas rakstīts kā lielais burts, nevar salīdzināt ar to pašu burtu, ja tas rakstīts kā mazais burts.

Ir ļoti svarīgi iegūt tādus paraugus, kuriem jāsatur pietiekami liels skaits to pašu burtu, burtu kombināciju, vārdu un īpašvārdu, ciparu, kā izpētāmais teksts.

Uzdodot izpildīt paraugus patstāvīgi – nedrīkst dot norakstīt pētāmā dokumenta tekstu (parakstu) vai piedāvāt atdarināt pētāmo tekstu (parakstu).

Nekāda noteikta paraugu skaita nav, un katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi: izņemot brīvos paraugus, eksperimentālo paraugu ar trijiem līdz pieciem pētāmā teksta atkārtojumiem varētu pietikt.

Parasti var vadīties pēc principa: jo vairāk pētāmo rakstisko materiālu, jo mazāk būs nepieciešams salīdzināšanai un otrādi - jo mazāk pētāmo rakstisko materiālu, jo vairāk būs nepieciešams salīdzināšanai.

DOKUMENTU TEHNISKO EKSPERTĪŽU NODAĻA NEVEICaugšā

 • Dokumentu absolūtā izpildīšanas laika (izpildīšanas datuma) noteikšanas ekspertīzes.
 • Papīra naudaszīmju un metālisko naudaszīmju (monētu) ekspertīzes.

Uzmanību VP Kriminālistikas pārvalde neveic dokumentu absolūtā izpildīšanas laika (izpildīšanas datuma) noteikšanas ekspertīzes, jo ekspertu rīcībā nav attiecīgas zinātniski izstrādātas, starptautiski atzītas metodes.

Papīra naudaszīmju un metālisko naudaszīmju (monētu) ekspertīzes tiek veiktas Latvijas Bankā.

Lai noteiktu, vai veidlapa izgatavota ar noteiktu iespiedformu, ir jāiesniedz dokumenta oriģināls.
Paraugu iegūšanu atkārto ne mazāk kā 5-6 reizes. Ekspertīze iespējama, ja pavairošanas tehnikai ir defekti vai īpatnības.
Tikai ar krāsu elektrofotogrāfisko paņēmienu izgatavotiem dokumentiem pēc saskaņošanas ar ekspertu.
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšnieks Mārcis Sedlenieks
Kontakttālrunis: 67208601
E-pasts: Marcis.Sedlenieks@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem