Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

VP Kriminālistikas pārvaldē pieredzes apmaiņas vizītē viesojās 14 eksperti no Gruzijas ekspertīžu centra


No 2016. gada 8. novembra līdz 11. novembrim VP Kriminālistikas pārvaldē pieredzes apmaiņas vizītē viesojās 14 eksperti no Gruzijas ekspertīžu centra.

Vizītes laikā Infotehnisko ekspertīžu nodaļā tika noskaidrots, ka skaņu ierakstu izpētes process abās valstīs ir līdzīgs, tiek veikta gan lingvistiskā, gan akustiskā izpēte. Viesi tika iepazīstināti ar skaņu ierakstu ekspertīžu veikšanai izmantojamo programmatūru, kā arī tika apspriestas skaņu ierakstu jomas aktuālās problēmas un to risinājumi. Gruzijas eksperti augstu novērtēja Kriminālistikas pārvaldes ekspertu zināšanas skaņu ierakstu jomā un uzaicināja atbildes vizītē uz Gruziju.

Vislielāko interesi Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļā eksperti izrādīja par monētu ekspertīzes veikšanu, jo tā Gruzijā ir pilnīgi jauna sfēra, līdz šim monētu ekspertīzes netika veiktas.

Nodaļas priekšnieks Mārcis Sedlenieks iepazīstināja Gruzijas kolēģus ar VP Kriminālistikas pārvaldes pieredzi šajā ekspertīžu jomā, par monētu ekspertīzes norisi to veicot ekspertu komisijai no Dokumentu tehnisko ekspertīžu un Ķīmisko ekspertīžu nodaļām. Eksperti iepazinās ar ekspertīzes izpētes metodi, eksperta atzinuma saturu, ekspertīzē izmantojamo aparatūru un secinājumiem.

Ķīmisko ekspertīžu nodaļā (ĶEN) Gruzijas eksperti interesējās par narkotisko vielu kvantitatīvās analīzes veikšanu, izmantojamajām metodēm un reaģentiem. Nodaļas priekšniece Inga Vovere dalījās ar informāciju par starplaboratoriju testiem un iespējām iegūt metodiskos norādījumus narkotisko/psihotropo vielu un jauno psihoaktīvo vielu izpētei no ANO interneta vietnes.

Lielu interesi raisīja ģenēriskās sistēmas izmantošana Latvijā kontrolējamo aizliegto vielu klasifikācijā. Minētā sistēma pakļauj kontrolei lielu apjomu jauno psihoaktīvo vielu un, kalpo kā preventīvs līdzeklis nākotnē iespējamu jaunu vielu parādīšanos nelegālajā tirgū.

Eksperti iepazinās ar ugunsgrēka tehniskās un naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpētes iespējām ĶEN. Pastāstījām par dalību ENFSI grupās, par starplaboratoriju testa veikšanas iespējām un šajā gadā veiktā testa pozitīvo rezultātu. Vizītes beigās Gruzijas pārstāvji izteica lielu atzinību par VP Kriminālistikas pārvaldē redzēto un uzzināto, pateicību par sniegto vērtīgo informāciju, kas būs ļoti noderīga viņu ekspertīžu iestādes laboratoriju metožu izstrādē un kvalitātes kontroles sistēmas uzlabošanā.

viesojās eksperti no Gruzijas ekspertīžu centra


 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem