Latviski English 
 

Aktualitāšu arhīvs

Dalība starptautiskā zinātniski-praktiskā konferencē “Tiesu ekspertu izglītības vēsture un aktualitātes” Minskā, Baltkrievijā

Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperti piedalījās starptautiskā zinātniski-praktiskā konferencē “Tiesu ekspertu izglītības vēsture un aktualitātes”, kas notika 2018.gada 25.-26.oktobrī Minskā, Baltkrievijā. Konferenci rīkoja Baltkrievijas Republikas Tiesu ekspertīžu Valsts komitejas Kadru kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūts un tā tika veltīta Institūta 15.gadu jubilejai.

Baltkrievijas Republikas Tiesu ekspertīžu Valsts komitejas Kadru kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūta rīkotajā konferencē piedalījās dalībnieki no 6 valstīm: Baltkrievijas, Krievijas, Moldovas, Kazahstānas, Ukrainas un Latvijas, kopumā 200 dalībnieki, pamatā Ekspertīžu iestāžu vadītāji un Ekspertu institūtu akādemiskais personāls.

Konferences pirmās dienas diskusijas notika Baltkrievijas Tiesu ekspertīžu Valsts komitejas telpās Minskā. Dalībnieki prezentēja tēmas, kas saistītas ar ekspertu apmācību un pārkvalifikāciju – izglītības programmām un to specifikācijām. Praktizējošie tiesu eksperti un pētnieki no vairākām valstīm akcentēja nepieciešamību turpināt īstenot un pilveidot specializēto tiesu eksperta izglītību, gatavojot profesionāļus ar dubultu statusu: speciālists un eksperts. Tādi institūti, kuros sagatavo tiesu ekspertus vairākās specialitātēs ir Baltkrievijā (1 institūts ar filiālēm valstī), Krievijā (38 institūti), Ukrainā (2), Kazahstānā (1). Dalībnieki vienojās, ka eksperta sagatavošanas procesā iespējāmi divi modeļi:

  1. apmācība specializētā ekspertu institūtā piecu gadu garumā, kuras ietvaros studenti apgūst bāzes specialitāti, ekspertam nepieciešamos juridiskos jautājumus un praktizē ekspertīzes metodes izvelētajā specialitātē. Tomēr atsevišķu ekspertu specialitāšu apmācību (piemēram, tiesu medīķi, eksperti celtniecībā) ekspertu institūti patstāvīgi nodrošināt nevar, jo nepieciešama dārga speciālizēta materiāli-tehniskā bāze.
  2. pārkvalifikācijas kurss ekspertīžu jomā (juridiskie jautājumi un metodoloģiskie aspekti) no pusgada līdz gadam atkarībā no specialitātes, pēc maģistra grāda saņemšanas specialitātē citā izglītības iestādē.

Dalībnieki prezentēja augstas prasības, kas izvirzītas tiesu ekspertiem un mācību personālam vairākās valstīs – kandidāta vai doktora grāds, publikācijas žurnālos ar augstu recenzēšanas indeksu (piemēram, Scopus līmenis) un citas prasības (Ukraina, Krievijas Federācija, Kazahstāna).
Konferencē tika apspriestas nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas tiesu ekspertam ir jāpārvalda, attīstoties kriminālistikas zinātnei un paplašinoties ekspertīžu pielietošanas sfērai. Piemēram, šodien no lingvista pieprasa spēju atklāt plaģiātu, identificēt autoru, analizēt patentus un preču zīmes, kā arī pārzināt psiholoģiju, lai konstatētu ekstrēmisma pazīmes (Krievijas Federācija, Baltkrievija).
Latvijas Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperti prezentēja tēmu “Grāmatvedības tiesu ekspertam nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības”, kas empīriski noskaidrotas, pielietojot analītiskās hierarhijas metodi (Latvija).
Konferences dalībnieki dalījās ar pieredzi un jaunām inovatīvām pieejām dažādās ekspertīžu jomās – balistiskā, lingvistikā, portreta ekspertīzē (Krievijas Federācija), ekonomiskās ekspertīzes (Latvija, Baltkrievija), ekspertīzes kara jautājumos (Ukraina), tirdzniecības ekspertīzes, bioloģiskās, ķīmiskās, rokraksta un kompleksās ekspertīzes (Baltkrievija), trasoloģiskās ekspertīzes (Baltkrievija, Kazahstāna), Tika izskatītas ekspertīzes izmantošanas perspektīvas administratīvajos procesos un eksperta zināšanu pielietošanu robežsardzes darbā (Baltkrievija).
Nākamajā dienā konference turpinājās Baltkrievijas Tiesu ekspertīžu Valsts komitejas Kadru kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūta telpās Minskā, tika prezentētas Institūta telpas (katedras un specializētās kriminālistu mācību telpas). Diskusija pie apaļā galda pamatā bija veltīta tiesu medicīnai, apspriežot kadru sagatavošanas problemātiku tiesu psihiatrijā un psiholoģijā. Visas prezentētās tēmas apkopotas konferenču materiālos.

Informācija par konferences organizātoru:

  • Centralizēts tiesu ekspertu sagatavošanas process Baltkrievijā uzsākts kopš 1993.gada, sākot ar tiesu mediķiem un no 2001.gada citās specialitātēs. 2013.gada 22.aprīlī tika izveidota Baltkrievijas Republikas Tiesu ekspertīžu Valsts komiteja un tās struktūrvienība – Kadru kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūts. Baltrkievijas kolēģi atzīmē, ka 22.aprīlis Baltrkievijā ir tiesu ekspertu diena.
  • Institūts piedāvā 19 tiesu eksperta specialitātes, tajā apmācības apguvuši jau vairāk nekā 30 ārvalstu studentus no Moldovas un Kazahstānas, ir panākta vienošanās par ārvalstu tiesu ekspertu apmācību no Abu Dhabi, Azerbaidžānas, Serbijas un citām valstīm.
  • Konferences ietvaros tika pārrakstīta vienošanās par sadarbību starp Baltrkievijas Institūtu un Moldovas Tieslietu ministrijas Nacionālo Tiesu ekspertīžu centru par ekspertu apmācību, abpusējas stažēšanas iespējām un sasniegumu apmaiņu ekspertīžu jomā. Analoģiska vienošanās noslēgta arī ar Kazahstānas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centra Tiesu ekspertīžu zinātniski-pētniecisko institūtu.

Apskatīties foto galeriju

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konferencē Baltkrievijā


Ziņa sagatavota: 2018. gada 02. novembrī

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes (ARHĪVS)


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem