Latviski English 
 

Aktualitātes

Tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības dalībvalstīm viesojās Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē

2019.gada 11.jūnijā Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde uzņēma tiesnešus un prokurorus no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās Latvijas Republikas Prokuratūras apmaiņas programmā Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla (The European Judicial Training Network - EJTN) ietvaros.

Ekspertīžu biroju apmeklēja 13 tiesneši no Austrijas, Itālijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas un Francijas tiesām, 5 prokurori no Slovākijas, Spānijas un Vācijas prokuratūrām, kā arī Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras pārstāvji. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Kriminālistikas pārvaldes pakalpojumiem ekspertīžu un notikuma vietas apskašu jomās, kā arī Ekspertīžu birojā pieejamajiem starptautiskās sadarbības instrumentiem – DNS un daktiloskopisko datu apmaiņu Prīmes (Prüm) lēmumu ietvaros. Tika apspriesti jautājumi par datu apmaiņu svarīgumu starp dalībvalstīm, problēmsituācijām un to iespējamiem risinājumiem. DNS datu apmaiņa tiek realizēta ar 16 un daktiloskopisko ar 12 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ziņa sagatavota: 2019. gada 14. jūnijā

 


augšā
 
 

Visas aktualitātes

ARHĪVS


 
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem